Bilforhandlere

Salg af forsikringer påvirkes af selskabets ageren og afregning

For de værksteder og forhandlere, der sælger forsikringer til bilejerne, spiller det for flertallet også ind, hvordan samarbejdet med forsikringsselskabet er. Det er et umisforståeligt signal til selskaberne, lyder vurderingen.  

Forsikringsselskabernes ageren, når skaden er sket og skal repareres, har overordentlig stor indflydelse på ikke bare økonomien på værkstederne, men påvirker også alt fra kvalitet af reparationen og arbejdsglæde til tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft. 

Og derfor spiller forsikringsselskabernes ageren og afregning også en rolle, når der sælges forsikringer til bilejerne på værkstederne.  

Det viser i hvert fald en medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer.   

I de forretninger, hvor der sælges bilforsikringer, svarer 56 procent i undersøgelsen, at de ofte eller altid også tænker over deres samarbejde med forsikringsselskaberne og afregningen for de opgaver, der løses, når der sælges forsikringer til kunderne.   

Dertil svarer knap 23 procent, at de af og til også tænker over samarbejde og betaling med de enkelte forsikringsselskaber, når forsikringerne sælges.   

Kun 16 procent svarer, at det ikke er noget, der bliver tænkt over.   

Og det er kun helt naturligt, at det betyder noget for mange, fastslår Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark:  

“Det er klart, at forsikringens vilkår er vigtige, når der sælges forsikringer, men det giver også god mening, at det også betyder noget, hvordan forsikringsselskabet agerer over for værkstedet. Det er både noget, der har indflydelse på værkstedets økonomi, men ganske ofte har det jo også noget at gøre med, at visse forsikringsselskaber forsøger at tvinge værkstederne til at gå på kompromis med kvaliteten, når skaderne skal repareres – og det bryder man sig ikke om,” siger Nicky Bobak.  

“Det er med andre ord et umisforståeligt signal fra værkstederne til forsikringsselskaberne om, at det godt kan betale sig at opføre sig anstændigt, hvis man vil have deres hjælp til at få nye forsikringskunder i butikken,” siger han videre.   

Formentlig relativt ny tendens 

Tidligere undersøgelser fra AutoBranchen Danmark har imidlertid vist, at det er de største forsikringsselskaber, der er mest upopulære i branchen og hvor samarbejdet med værksteder og lakerere er dårligst. Dermed synes værkstedernes omtanke for selskabernes ageren, når der sælges forsikringer, ikke at være slået igennem i markedsandelene – i hvert fald ikke endnu.  

Hele 50,4 procent af respondenterne svarede således i en undersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer, at Tryg er det selskab, som de har størst udfordringer med. Herefter fulgte Taksatorringen og Topdanmark. De tre selskaber har de suverænt største markedsandele indenfor bilforsikringer.  

“Jeg tror, det er en relativ ny tendens, at forsikringsselskabernes ageren også har indflydelse på salget af forsikringer. I hvert fald at det betyder noget for så mange. Og hvis det dårlige samarbejde fortsætter, tror jeg, det vil bide sig endnu mere fast. Man kan ikke tillade at sælgerne i bilforretningen ikke tænker på eftermarkedet, for det er tit her pengene skal tjenes,” siger Nicky Bobak.  

“Lige nu er det Tryg, Taksatorringen og Topdanmark, der er størst – og værst. Men hvis de vil blive ved med at være størst, skal de nok begynde at opføre sig bedre. Ellers tror jeg, de risikerer at miste markedsandele til selskaber, der opfører sig bedre,” konstaterer Bobak.   

Kontakt

Rune Langhoff Sørensen

Eftermarkeds- og klimakonsulent