Bilforhandlere

Seeberg til nyvalgte politikere: Giv branchen ro og forudsigelighed

Folketingsvalget 2022 er overstået, men det er endnu langt fra sikkert, hvordan Danmark vil blive regeret i de kommende fire år.  

Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, har følgende foreløbige kommentarer til valget:  

“Det er endnu for tidligt at sige noget håndfast om valgets resultat og de politiske konsekvenser, men det er tydeligt, at dansk politik er præget af opbrud. Det har givet et snært resultat, hvor det endnu er uvist, hvilken regeringskonstellation der bliver udfaldet. 

For autobranchen er det fuldstændig afgørende, at det nyvalgte Folketing holder ro om bilafgifterne, sådan som den tidligere regering og partierne bag bilaftalen fra 2020 har lovet.   

Autobranchen står i en udfordrende situation, hvor salget er lavt på grund af lav forbrugertillid og samtidig også bokser med efterveer af coronakrisen. Derfor har branchen brug for, at politikerne ikke gør situationen endnu sværere ved at skabe uro om eksempelvis bilafgifter.   

Der brug for, at partierne på tværs af politiske skel i en fart tager initiativer til at afhjælpe den store mangel på arbejdskraft, som plager autobranchen og særligt betyder stor mangel på mekanikere. Det kræver blandt andet også yderligere investeringer i autobranchens uddannelser og indsatser for at tiltrække flere til branchen.   

Endelig er det af stor betydning for den grønne omstilling af transportsektoren, at den kommende regering og Folketingets partier investerer massivt i udbygningen af ladeinfrastrukturen til elbiler – og det skal være i hele landet. Danmark lever i dag ikke op til EU’s anbefalinger om antallet af ladepunkter i forhold til elbiler, og det er selvfølgelig uholdbart.   

Fra AutoBranchen Danmarks side ønsker vi langsigtede politiske løsninger, der skaber forudsigelighed for branchen og det kræver bredt politiske samarbejde, der betyder, at løsningerne overlever mere end én valgperiode.”   

Kontakt

Gitte Seeberg

Adm. direktør