Bilforhandlere

Sidste frist for at afregne coronahjælpepakker

Har din virksomhed modtaget coronakompensation, skal du være opmærksom på fristen den 30. november for at foretage slutafregning. Ellers vil hele kompensationsbeløbet skulle tilbagebetales. 

Virksomheder der har modtaget følgende kompensationspakker skal senest den 30. november foretage sin slutafregning til Erhvervsstyrelsen: 

  • Kompensation for faste omkostninger i en eller flere perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022  
  • Lønkompensation i en eller flere perioder mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022 
  • Kompensation for tabt omsætning (selvstændige-ordningen) i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022. 

I alt mangler ca. 15.000 virksomheder at foretage slutafregningen. Indberetningen er en forudsætning for, at det fulde kompensationsbeløb ikke skal tilbagebetales til staten. Slutafregningen foregår via virksomhedsportalen virk.dk. På virk.dk er regelsættet slutafregningen også samlet.  

Erhvervsstyrelsen afholder også flere webinarer om slutafregningen i slutningen af november, som kan skabe et bedre overblik over processen. Datoerne for webinarerne kan ses her 

Kontakt

Juridisk hotline