Elbiler

Skatteministeriet får løftet pegefinger af Rigsrevisionen i ny beretning

Rigsrevisionen kritiserer skatteforvaltningen for bl.a. opkrævningen af løbende afgifter og datafejl i fx brændstofforbruget. Læs her hvordan det påvirker branchen.  

Rigsrevisionen har påpeget flere områder, hvor Skatteministeriet skal forbedre sin forvaltning af bilafgifterne. Kritikpunkterne handler om opkrævning af vægtafgift for dieseldrevne traktorer, opkrævning af partikeludledningstillæg, fejl i registreret brændstofforbrug (km/l) samt enkelte tekniske fejl og et mindre antal datafejl i Motorregisteret.  

Jurist hos AutoBranchen Danmark Zeynep Ari Kilic fortæller om problemet: 

”AutoBranchen Danmark har været i dialog med Motorstyrelsen, hvor vi har fået oplyst, at Motorstyrelsen forsøger at rette op på alle typer af fejl. Vi forventer på baggrund af dialogen med Motorstyrelsen, at styrelsen selv begynder at genberegne afgifterne og tilbagebetaler eventuelt for meget opkrævet afgift for køretøjerne.”  

Herunder gennemgås rigsrevisionens kritikpunkter. 

Opkrævning af vægtafgift for dieseldrevne traktorer

Skatteministeriet har i juni 2022 som opfølgning på revision ændret praksis, så den opfylder betingelserne i vægtafgiftsloven. Motorstyrelsen har identificeret sager, hvor der er blevet betalt for meget i vægtafgift for dieseldrevne traktorer i perioden 29. juni 2012 – 28. juni 2022. Motorstyrelsen vil tilbagebetale eventuelt for meget opkrævet afgift, ligesom de ikke vil efteropkræve afgift for tidligere perioder, hvor der er blevet betalt for lidt i vægtafgift for dieseldrevne traktorer.  

Opkrævning af partikeludledningstillæg for dieseldrevne varebiler

Det drejer sig om i alt 16.000 varebiler, hvor der er opkrævet partikeludledningstillæg, selv om bilerne var forsynet med et partikelfilter. Motorstyrelsen er i færd med at genberegne opkrævningerne og vil automatisk tilbagebetale de uretmæssige inddrivelser.  

Forkert grøn ejerafgift

Som følge af fejl i køretøjernes registrerede brændstofforbrug, har Motorstyrelsen opkrævet forkert grøn ejerafgift. Motorstyrelsen har identificeret de tilfælde, hvor der både er opkrævet for meget og for lidt i grøn ejerafgift. Motorstyrelsen er endnu ikke nået i mål med at identificere sagerne og rette fejlene. Yderligere information vil følge i disse sager.  

Mindre datafejl i opkrævning af afgifter

Rigsrevisionen har konstateret, at nogle ejere af campingvogne betaler for lidt i vægtafgift, fordi deres campingvogn står registreret til at veje 0 kg, mens en række ejere af personbiler og andre køretøjer bliver opkrævet for meget i grøn ejerafgift, fordi køretøjet står registreret til at køre 0 km pr. liter. 

Ifølge de oplysninger AutoBranchen Danmark har modtaget fra Motorstyrelsen, er der tale om få køretøjer, der er berørt af Motorstyrelsens fejl. Det er AutoBranchen Danmarks forventning, at Motorstyrelsen selv retter disse fejl og kontakter de medlemmer, der er berørte af fejlene. 

Hvis du har spørgsmål til sagen eller har brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling på jura@abdk.dk.