En autoforhandler har sendt Skatterådet en række spørgsmål om momsfritagelse på forsikringsskader på personbiler. I henhold til momsloven er forsikringsvirksomheder fritaget for moms, og da autoforhandleren sælger en udvidet reklamationsret, vil der være ifølge forhandleren være tale om en selvstændig forsikringsydelse, der er fritaget for moms. Det beder autoforhandleren blandt andet Skatterådet bekræfte. I svaret bekræfter Skatterådet følgende:

– Da autoforhandleren sælger en forsikring med udvidet reklamationsret, der dækker pludselige uforudsete fejl på solgte biler, er den momsfri. Momsfritagelsen gælder både, når forsikringsaftalen er indgået mellem bilkøberen og forsikringsselskabet med autoforhandleren som formidler, samt når forsikringsaftalen er indgået mellem autoforhandleren og bilkøber.

– Autoforhandleren har ikke fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil. Det er dog SKATs opfattelse, at autoforhandlerens ydelser, bestående i uforudsete løbende reparationer, er momsfritaget.

– Autoforhandleren har fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil omfattet af den almindelige reklamationsret, selvom forhandleren er dækket gennem et forsikringsselskab. Det vil alene være nettoudgiften, forsikringsformidleren skal dække autoforhandleren, da forhandleren har adgang til momsfradrag for de momsbelagte udgifter.

– Der er ikke fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil dækket af forsikringen, hverken når autoforhandleren har indgået forsikringsaftalen med køber eller ved aftale mellem forsikringsselskab og bilkøber. Det er uanset, om forhandleren selv udfører reparationen eller lader en 3. mand udføre den, da skaden ikke kan henføres til et momspligtigt salg af en vare eller ydelse.

– Autoforhandleren har fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil omfattet af en udvidet reklamationsret, når forhandleren har solgt bilen med denne reklamationsret uden særskilt betaling. Der er momsfradrag uanset om reparationen bliver udført af autoforhandleren eller hos 3. mand. Det vil også her alene være nettoudgiften, forsikringsformidleren skal dække forhandleren.

Læs hele Skatterådets svar her.