Bilforhandlere

Statusmøde med Motorstyrelsen om omberegninger af registreringsafgift

AutoBranchen Danmark mødes i denne uge med Motorstyrelsen, der vil fremlægge det seneste nye om de godt 13.000 omberegninger, der stadig er uafsluttede.  

Motorstyrelsen er klar over deres udfordringer med omberegningerne som følge af de nye bilafgifter, hvorfor de har inviteret AutoBranchen Danmark til orienterings- og dialogmøde i denne uge. Jurist hos AutoBranchen Danmark Naser Al-Zakta fortæller om forventningerne til mødet:  

”På mødet vil vi blive orienteret om de udfordringer, Motorstyrelsen står over for, hvilke løsninger der er under udvikling, og hvordan de forventer, at tidsplanen for omberegningsprocessen vil se ud. Autobranchen Danmark vil på mødet spørge Motorstyrelsen ind til, hvordan den fremadrettede proces for tilbagebetalingen vil foregå.” 

AutoBranchen Danmark er i de seneste måneder blevet kontaktet af en del medlemmer, der har spurgt ind til omberegningerne og tilbagebetalingen af registreringsafgiften, som mange bilforhandlere har betalt til SKAT. En del af forhandlerne mangler derfor en tilbagebetaling fra SKAT, eller har fået tilbagebetalt en del af de registreringsafgiftskroner, som de har lagt ud under overgangsordningen. 

En del medlemmer har derudover spurgt ind til, hvorledes tilbagebetalingen kan ske med tillæg af renter. I henhold til lovgivningen skulle efterreguleringen være tilbagebetalt senest den 1. december 2021. Herefter skulle de uafsluttede tilbagebetalinger, kunne tillægges renter frem til den dag efterreguleringen endelig sker.  

AutoBranchen Danmark vil følge processen tæt og vil i næste uge give en opdatering på, hvilke punkter der er fundet løsninger til, hvad der stadig mangler svar på, samt hvordan forhandlere skal forholde sig i nærmeste fremtid. 

Såfremt nogle medlemmer skulle have indvendinger, spørgsmål eller uddybninger som de ønsker at vi skal tage med til dialogmødet i denne uge, bedes det indsendes på jura@abdk.dk. 

Kontakt

Juridisk hotline