Uddannelse

Styrket FGU får opbakning fra AutoBranchen Danmark

For at gøre flere elever uddannelsesparate og mindske frafaldet er det en glimrende idé at investere flere penge i Forberedende Grunduddannelse (FGU), mener AutoBranchen Danmark.

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har netop indgået en aftale om at styrke FGU-institutionerne. Dette initiativ møder positiv respons fra AutoBranchen Danmark, der ser potentiale i at forberede flere unge til en erhvervsuddannelse og dermed styrke fremtidens arbejdskraft. Administrerende direktør Gitte Seeberg fra AutoBranchen Danmark udtaler: “Vi tror på, at investeringen på 135 millioner kroner i FGU-institutionernes økonomi og yderligere 27,6 millioner kroner til faciliteter og undervisningsmaterialer vil gøre en forskel. Nu er det afgørende, at pengene går til områder, hvor der er størst behov, især med fokus på den grønne omstilling.”  
Ifølge Seeberg er der et klart behov for at øge antallet af elever, der er uddannelsesparate, og FGU kan spille en central rolle i denne indsats. Hun påpeger: “Når vi lytter til virksomhederne, er det tydeligt, at der er elever, der ikke er klar til en læreplads.  

Fokus på lokale behov

Vi håber, at den øgede frihed til at tilrettelægge uddannelsen lokalt vil give institutionerne mulighed for at imødekomme behovene i branchen.” Aftalen om styrket FGU inkluderer også midler til at forbedre værksteder, køkkenfaciliteter og undervisningsmaterialer på institutionerne.  
Gitte Seeberg understreger vigtigheden af at skabe et inkluderende læringsmiljø, der ruster de unge til en fremtid inden for autobranchen. “Vi ser denne aftale som en investering i fremtiden, der ikke kun gavner de unge, men også branchen som helhed. Ved at styrke FGU-institutionerne kan vi bidrage til at forme en kvalificeret og engageret arbejdsstyrke,” tilføjer Seeberg.  
 
Med omkring 43.000 unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller job, er styrkelsen af FGU et vigtigt skridt i retning af at tackle denne udfordring og sikre, at flere unge får de nødvendige færdigheder og kompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet. 

Kontakt

Gitte Seeberg

Adm. direktør