Benjamin Rud Elberth

Support til Autotaks er i hastig vækst

Stadigt flere autolakerere opdager ugentligt, at AutoBranchen Danmark yder support til Autotaks. Konsulent Jørgen Petersen begyndte i organisationen i foråret, og selv om det har været sommerferie i mellemtiden, er der godt gang i hans telefon.

”I begyndelsen handlede det mest om at låse kodeord op, men nu yder vi meget support, og vi samler også op på uenigheder eller misforståelser mellem eksempelvis lakerer og taksator,” fortæller Jørgen Petersen i en pause mellem opkaldene på supporttelefonen.

”Jeg overtager skærmen hos autotaksbrugeren 15-20 gange pr uge. Den service er i hastig vækst, og det fortæller os, at der er et behov for hjælp derude. Når jeg gør det, kan jeg se, om beregningen er lavet rigtigt, og jeg kan hjælpe brugeren med at få alt sit arbejde med på opgørelsen,” fortsætter han.

Jørgen Petersen har både været på værkstederne og været autotaksator i et forsikringsselskab, så han har haft begge kasketter på og har et godt øje for de misforståelser, der kan opstå mellem værksted og taksator.

For at kunne tale med én samlet stemme, samler han også op på lakerernes udfordringer i forhold Autotaks og andet. Derfor opfordrer han til, at AutoBranchen Danmarks Autotaks-brugere og medlemmer kontakter ham, når der er noget, de gerne vil have andres øjne på og nogen til eventuelt at drøfte med Forsikring & Pension.

Jørgen Petersen kan kontaktes for Autotaks-support på telefon 33 25 14 33 eller mail support@abdk.dk.