Eksportbiler

Synlighed om registreringsafgift udløser konflikter

Vi har i den seneste tid set en stigning i antallet af sager, hvor afgiftsbeløbet på bilens slutseddel og det indbetalte beløb til SKAT ikke stemmer overens. På SKAT’s hjemmeside har det siden august 2018  været muligt for alle at se, hvor meget en bilforhandler har indbetalt i registreringsafgift til staten på nyregistrerede biler. Den synlighed har gjort det lettere for køberen at opdage, om der er betalt for lidt registreringsafgift til SKAT end det, køberen har indbetalt til forhandleren.

Jurist i AutoBranchen Danmark, Ida Nynne Daarbak Jensen, anbefaler, at der altid bør være fuldstændig overensstemmelse mellem slutseddel og faktura.

“Jeg kan også pege på, at der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at indgå en ny aftale efter slutseddel nr. 1, f.eks. ved ændringer i udstyr eller specifikationer i forhold til det oprindeligt købte. Dertil kan man sige, at nye bilafgifter vil kunne hjælpe med til at dæmme op for uoverensstemmelse ved overflytning af avance”.

Bilforhandler dømt til at tilbagebetale

Det var også tilfældet i en nylig afgjort sag fra Ankenævn for Biler. I sagen var det aftalt i slutsedlen, at bilforhandleren skulle betale 78.382 kr. i registreringsafgift til SKAT på køberens vegne. Men af SKATs hjemmeside fremgik det, at forhandleren kun havde indbetalt 73.505 kr. Dermed en forskel på 4.877 kr.

Forhandleren gjorde under sagen gældende, at han havde afgivet en rabat på 4.533 kr. i afgiften, og at han ville indbetale de resterende 344 kr. til kunden, og gjorde gældende, at der forelå en vognfaktura, hvor registreringsafgiften passede med det indbetalte beløb til SKAT. Kunden var dog uenig i baggrunden for rabatten.

Ankenævn for Biler idømte forhandleren til at indbetale differencen i registreringsafgiften tilbage til køber. Nævnet lagde til grund, at registreringsafgiften var 4.877 kr. mindre på vognfakturaen end i slutsedlen, som udgør parternes aftalegrundlag uden at bilens pris i det væsentligste er forandret. De lagde vægt på, at en del af ekstraudstyret var steget i pris i forhold til angivelsen i slutsedlen, ligesom en post kaldet ”fragt” også var kommet til. Nævnet gjorde gældende, at afgiftsnedsættelsen ikke kan modregnes i den aftalte rabat, og forskellen skulle derfor tilbagebetales til køber.