Uddannelse

Tidlig rekruttering skal på finanslovs-huskesedlen

Regeringen vil give penge til at løfte erhvervsuddannelsernes kvalitet. Men initiativer, der får flere til at søge ind på skolerne, er mindst lige så vigtige. Frem mod finanslovsforhandlingerne sætter AutoBranchen Danmark ”tidlig rekruttering” på politikernes huskeseddel.

I autobranchen har man i efterhånden flere år mærket konsekvensen af de faldende optag på erhvervsuddannelserne landet over. Der mangler faglærte på stort set alle niveauer. Og 2023 er desværre ingen undtagelse fra den generelle tendens. Ved ansøgningsfristens udløb i marts i år havde 8469 unge søgt ind på en erhvervsuddannelse –  et fald på 7 % sammenlignet med året før.

Derfor går AutoBranchen Danmark nu i gang med at skrive ”tidlig rekruttering” på politikernes huskesedler, når de meget snart skal i gang med at fordele det økonomiske råderum på næste års finanslov. Det er nemlig ikke nok at skabe erhvervsuddannelser med høj kvalitet, hvis for få ender med at søge ind på dem. Og her skal der sættes ind allerede i folkeskolen med kreative initiativer, der kan vise eleverne, at en erhvervsuddannelse både er spændende i sig selv, og kan føre til mange typer af karrierer. Initiativer behøver man heldigvis ikke bruge tid på at opfinde, for der findes allerede i dag en stribe velafprøvede og succesfulde af slagsen. Flere af dem er udviklet af Dansk Automobil Sport Union i samarbejde med Autobranchen Danmark og er støttet af fonde. Men der er brug for mere varig finansiering for at drive dem videre.

Kreativ vejledning giver modtagelige ører

Forestil dig en gruppe 8-klasses-elever suse rundt i fuld fart mellem 200 kegler i en (elektrisk selvfølgelig) gokart på deres egen skoles parkeringsplads. I trygge rammer sammen med alle de ansigter, de kender så godt. Mellem racerløbene bliver de introduceret til praktisk matematik, måling af CO2, til infrastrukturens historie og samfundsbetydning – og til en stribe samarbejdsøvelser, der viser alle de mange roller, som et ægte faglært team skal kunne udfylde.  

Hvis du har gættet på, at elevernes ører pludselig bliver meget mere modtagelige for at lytte til, hvad en erhvervsuddannelse egentlig kan indeholde og føre til, end hvis en studievejleder kom ind i en time og fortalte om erhvervsuddannelser generelt, ja så har du gættet helt rigtigt.  

Gokartprojektet hedder ”Karting Slalom, Skills og samarbejde”, er udviklet af Dansk Automobilsport Union og i år afprøvet med stor succes af blandt andre Campus Bornholm. Her har man i løbet af en uge i det tidlige efterår besøgt flere skoler i Rønne, hvor eleverne fik lov at prøve kræfter med gokart-racing koblet med øvelser. Samtidig fik eleverne mulighed for at møde lærlinge fra personvognsmekanikeruddannelsen.

Gokart-rekruttering får elever til at ræse ind på autouddannelserne

Studievejlederne Jeanet og faglærer Jeppe fortæller om en direkte målbar effekt: ”Vi har aldrig haft så mange elever, der har meldt sig til brobygning på autouddannelserne som efter det her. Det at møde de unge på deres hjemmebane, i øjenhøjde, og at de kan få lov til at snakke med lærlinge, som allerede er i gang med uddannelsen, er helt afgørende for at fange kommende elevers interesse”, fortæller de. 

Mikkel Bøyesen fra Dansk Automobil Sport Union fortæller om projektet: ”Der er alt for mange, der kommer med nejhatten på, fordi de allerede har valgt gymnasiet i hovedet”, fortæller han. Derfor har der været brug for at tænke nyt. ”Det kræver en virkelig stor indsats at lave det fede program, der trænger ind under den nej-hat. Med en slalombane på parkeringspladsen og en dag med socialt samvær og samarbejde, så bliver det pludselig en sjov dag, hvor erhvervsskolen får mulighed for at fortælle om uddannelsesretninger”. 

Tidlig rekruttering koster – men giver høj return of investment

På Campus Bornholm drømmer studievejlederne om at lave meget mere af den slags kreative brobygning. Flere folkeskoler har allerede henvendt sig for at spørge, om de ikke også kan få besøg af projektet og på erhvervsskolen har andre uddannelsesretninger henvendt sig for at spørge, om de kan få opgaver med i projektet, der retter sig mod deres fag. 

Erhvervsskolen har planlagt at gentage initiativet i efteråret, men hvor ofte det kan lade sig gøre fremover, kommer an på økonomien: ”Det kræver både personale fra os selv, de lokale virksomheder skal synes, det er en god idé, da det er virksomhederne, der betaler deres lærlingeløn for disse dage, og der skal også nogen med fra DASU til at sørge for hele racerløbs-delen af dagen, så det er både tidskrævende og omkostningstungt”, fortæller studievejlederne.

Til gengæld har projektet den sidegevinst at det spiller direkte sammen med praktikmål på personvognsmekanikeruddannelsen. Derfor sørger lærlingene i skoleoplæring for, at alle gokarts er køreklar og sikre at køre i, inden folkeskoleeleverne kaster sig ud i at konkurrere mellem keglerne. 

Politikernes huskeseddel

Forhandlingerne om næste års finanslov er i gang, og AutoBranchen Danmark arbejder for, at politikerne skal sætte den tidlige rekruttering og finansiering af de gode brobygningsprojekter på listen af ønsker til udmøntningen af Statens husholdningsbudget.

  • Fokus på den tidlige rekruttering/brobygning. Generelt har folkeskoleelever for lidt viden om, hvad en erhvervsuddannelse er, og hvad den kan føre til. En del af de nye midler til erhvervsskolerne bør være et taxameter til brobygning af høj kvalitet. 
  • Fokus på praktisk anvendelse af folkeskolens fag. Der skal afsættes midler til at støtte intiiativer som DASUs projekter ”Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet”, der viser, hvad fag som matematik, fysik, kemi, samfundsfag og historie kan bruges til i en praktisk virkelighed. Det vil øge interessen for erhvervsuddannelserne.

Læs mere om DASU’s uddannelsesprojekter her

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation