Bilforhandlere

Nyt om omberegning, leveringsomkostninger og opdateringer i DMR

Motorstyrelsen har kontaktet ejere, der er endnu ikke har fået omberegnet deres biler korrekt. Du får også overblikket over leveringsomkostninger i 2022 og tre opdateringer af Motorregisteret. 

Motorstyrelsen skulle have afsluttet alle omberegninger i december, men en længere række fejl og problemer med motorregisteret har betydet, at der stadig udestår omberegninger, fordi de oprindeligt udsendte omberegninger, var fejlbehæftede. Ifølge Motorstyrelsen, skulle ejerne af de berørte køretøjer senest ved indgangen til julen have fået besked om, at der er et udestående med deres køretøj(er).

Det betyder også at alle, der har modtaget en afgørelse vedrørende omberegning, kan betragte den som endelig, hvis de ikke har modtaget en orientering om fejl i omberegningen senest ved juletid.

Leveringsomkostninger i 2022

Overgangen til 2022 byder ikke på ændringer i de afgiftfrie leveringsomkostninger. De er fortsat som følger:

  • Personbiler og små varebiler: 2.400 kr.  Med tillæg af moms og nummerpladegebyr som udlæg for kunden udgør leveringsomkostningerne 4.180 kr. 
  • Varebiler over 2,5 t.: 2.960 kr.  Med tillæg af moms og nummerpladegebyr som udlæg for kunden udgør leveringsomkostningerne 4.880 kr.
  • Motorcykler: 1.200 kr.  Med tillæg af moms og nummerpladegebyr som udlæg for kunden udgør leveringsomkostningerne 2.090 kr. 

Ændringer i DMR

Den 28. december blev der foretaget ændringer i DMR, der omfatter genberegning af leasingbiler, ændringer for brintbiler og ændringer i bestillingen af prøvemærkater og registreringsattest.

Den første ændring er, at genberegningsfristen for leasing- og udlejningskøretøjer justeres fra 4 til 3 måneder fra 1. januar. Det betyder, at leasingaftaler indgået til og med 31. december 2021 har genberegningsfrist på 4 måneder, mens aftaler, der indgås fra 1. januar 2022 og frem, har frist på 3 måneder.

Brintbiler fritages ikke længere for afgift

Afgiftsfritagelsen for brintbiler udløber den 31. december 2021. Dette gælder både i forhold til registreringsafgift og periodiske afgifter. Motorregistret ændres derfor til at kunne opkræve disse afgifter for brintkøretøjer.

Der oprettes et nyt felt, “Brændselscelleteknologi”, til at identificere og håndtere køretøjer med brændselsceller. Feltet skal udfyldes, når der oprettes køretøjer med drivkræfterne ætanol, metanol og brint.

Brændselscellekøretøjer skal have et særligt fradrag i den afgiftspligtige værdi ved beregning af registreringsafgift. Motorstyrelsen gør opmærksom på, at denne beregning endnu ikke er implementeret, men den vil blive indført snarest. Indtil videre vil afgiftsberegning af køretøjer med brændselscelle fra 1. januar 2022 altså ikke blive korrekt. Når Motorregistret kan håndtere en korrekt afgiftsberegning, vil Motorstyrelsen omberegne de køretøjer, der er blevet afgiftsberigtiget siden 1. januar 2022.

Brændselscellekøretøjer, der allerede er registreret

Hidtil er køretøjer med brændselsceller blevet oprettet i Motorregistret med drivkraft brint, og både beregning af registreringsafgift og grøn ejerafgift har været nulstillet.

Det er ikke alle af de allerede registrerede køretøjer, der er oprettet med korrekt beregnet brændstofforbrug, det vil sige ud fra egenvægt. Der vil blive foretaget en tilretning, før første opkrævning af grøn ejerafgift udsendes i 2022. Som del af rettelsen får køretøjerne tilføjet “ja” i det nye felt “Brændselscelleteknologi”.

Det vil i et begrænset omfang blive nødvendigt for Motorstyrelsen at tage kontakt til ejerne af disse køretøjer for at få fremskaffe de korrekte data for brændstofforbrug, som skal bruges til beregning af grøn ejerafgift.

Ændring i bestilling af prøvemærker og registreringsattest

Motorstyrelsen har også forbedret den måde, man angiver adressen, når du bestillerprøvemærker og registreringsattest til en tredjepart. Forbedringen skal mindske risikoen for forkerte indtastninger og deraf følgende problemer med levering.

Kontakt

Juridisk hotline