Arbejdsgiver

Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023

Folketinget har som led i bekæmpelsen af inflationen besluttet at give mulighed for udskydelse af A-skat og AM-bidrag.