Bilforhandlere

Vær opmærksom på afgiftsændringer fra nytår

Den 1. januar ændrer bilafgifterne sig igen. Det er vigtigt at dette fremgår på slutseddel mv., når biler der er bestilt i 2021 først leveres i 2022.

Selvom sommeren stadig er over os, og det er mindre end et år siden, at bilafgifterne blev ændret sidst, så skal branchen igen forholde sig til nye afgiftssatser fra 1. januar, det er en konsekvens af den politiske aftale om de nye bilafgifter. Ændringerne drejer sig primært om de grønne biler og firmabiler. Med den nye lovgivning, der fik effekt fra december og vedtaget i Folketinget i februar er der kommet større forudsigelighed og mulighed for at omstille sig.

Nulemissionsbiler

Blandt nulemissionsbiler sænkes elbilernes særlige bundfradrag fra 170.000 kr. til 167.500 kr. Samtidig sænkes batterifradraget fra 1700 kr. til 1300 kr. per kWh. Det vil fortsat kun være muligt at opnå batterifradrag for 45 kWh, selv hvis batteriet er større end dette.

Lavemissionsbiler

Blandt plugin-hybriderne (max 50g CO2/km) ændres indfasningen i registreringsafgiften fra 45 til 50 procent. Det betyder, at efter det generelle og uændrede bundfradrag på 21.700 kr. er fratrukket afgiften ganges beløbet med 0,5 i 2022. Til slut fratrækkes det særlige bundfradrag til lavemissionsbiler, der sænkes fra 50.000 kr. i 2021 til 48.750 i 2022.

Grøn ejerafgift

Der kommer også en mindre stigning for den grønne ejerafgift samt udligningsafgiften på dieselbiler per 1. januar 2022. Stigningen er på tre procent af beløbet fra 2021. Stigningen gælder også for de biler, der er blevet indregistreret første gang efter 1. juli 2021. Disse biler skal betale grøn ejerafgift efter deres CO2-udlednig fremfor brændstofsforbrug, som biler der blev indregistreret før 1. juli 2021 skulle.

Firmabilsbeskatning ændres igen

Fra 1. juli 2021 bliver firmabilers værdi under 300.000 kr. beskattet med 24,5 procent. Værdien over 300.000 kr. beskattes med 20,5 procent. Men det ændres planmæssigt fra 1. januar 2022. Til den tid vil beskatningen under 300.000 kr. være 24 procent mod 21 procent af værdien over 300.000 kr.

Miljøtillægget i beskatningen blev ændret 1. juli 2021, hvor den årlige afgift eksklusiv udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen fik et tillæg på 150 procent. I 2022 udgør miljøtillægget og den årlige afgift eksklusive udligningsafgift 250 procent.

Vores jurister står altid klart til at vejlede om afgiftsreglerne.

Kontakt

Juridisk hotline