Bilforhandlere

Vær opmærksom på overgang til MitID

Overgangen til MitID betyder, at der kommer en ny erhvervsløsning, MitID Erhverv, der erstatter NemID medarbejdersignatur. Den nye løsning vil blive lanceret i maj 2022. Her vil de første virksomheder kunne tage MitID Erhverv i brug under en pilotfase. Derefter skal virksomheder og foreninger overgå til den nye løsning i løbet af de kommende måneder. Den første gruppe af virksomheder og foreninger vil være den gruppe, der har op til tre medarbejdersignaturer.  

Overgangen fra NemID til MitID i flere tempi har ikke konsekvenser for den enkelte virksomhed og bruger, da NemID medarbejdersignatur bliver holdt kørende, indtil overgangen til MitID Erhverv er gennemført. 

Privat NemID der bruges til erhverv 

I de tilfælde, hvor det private NemID anvendes til erhverv, vil der også skulle ske en overflytning til det nye system. Det gælder fx for enkeltmands virksomheder eller personligt ejede mindre virksomheder (PMV). Når dit MitID er aktivt, vil du automatisk kunne bruge de samme funktioner, som NemID.  

Der vil være en overgangsperiode fra oktober 2021 til sommeren 2022, hvor NemID vil forblive aktivt, selvom en virksomhed eller privatperson er overgået til MitID. I denne overgangsfase bør du beholde dit NemID, da det stadig vil skulle anvendes nogen steder, selvom du er overgået til MitID.  

Kontakt

Juridisk hotline