Bilforhandlere

Vanvidskørsel: Regeringen slår bak på konfiskation af biler

En EU-dom har tvunget regeringen til at udsætte muligheden for at konfiskere leasingselskabers biler i forbindelse med vanvidskørsel.

Regeringen foreslog for et år siden en større indsats mod vanvidskørsel, der bl.a. ville give Politiet mulighed for at konfiskere og bortauktionere alle biler, der er blevet benyttet til vanvidskørsel. Dermed ville leasingbiler, demo- og værkstedsbiler og private biler kunne bortauktioneres, selvom ejeren intet havde med vanvidskørslen at gøre.

AutoBranchen Danmark kritiserede forslaget om konfiskation allerede sidste vinter. AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg uddyber her.

”Det kan aldrig være et leasingselskab eller en bilforhandlers ansvar, at en kunde overtræder færdselsloven. Derfor er det voldsomt, at regeringen vil fratage lovlydige virksomheder og borgere deres biler, fordi en kunde eller bekendt har overtrådt færdselsloven. Vi har foreslået politikerne at lave en svensk model, hvor bilens ejer skal have kendskab til vanvidskørslen, før en virksomhed eller uskyldig ejer kan få konfiskeret sin bil,” siger Gitte Seeberg.

Regeringen tvunget til at genoverveje konfiskation

Selvom regeringen har valgt at negligere AutoBranchen Danmarks forslag, og de mange protester fra andre organisationer kan det vel ende med, at regeringen må lave en model a la den svenske.

Siden regeringen fremsatte lovforslaget (L 127) i Folketinget i december har EU-domstolen afsagt en dom i en sag, hvor en virksomheds lastbil blev benyttet til at transportere smuglergods af en ansat, hvorefter de bulgarske myndigheder ønskede at konfiskere lastbilen.

Efter denne dom meddelte transportminister Benny Engelbrecht Folketinget, at ministeriets umildbare vurdering er, at EU-dommen vil forhindre konfiskation af biler benyttet til vanvidskørsel, hvis ikke ejer og fører af bilen er identisk. Den 18. februar har Transportministeren fremsat et ændringsforslag til L 127, hvor tidspunktet for lovens ikrafttrædelse rykkes fra 15. til 31. marts. Udskydelsen skyldes, at Transportministeriet skal undersøge, om det er lovligt ifølge EU-retten at konfiskere uskyldige virksomheder og privatpersonernes ejendom i forbindelse med vanvidskørsel.

Gitte Seeberg er tilfreds med Transportministerens nye tilgang.

”Det er meget glædeligt, hvis EU-retten kan forhindre at forslaget om konfiskation gennemføres, fordi det er er meget indgribende, når det drejer sig om uskyldige personer og virksomheder. Nu bliver der lagt op til, at politiet skal beslaglægge bilen på stedet og levere den tilbage til ejeren, hvilket vi vil være meget tilfredse med. På den måde sikres autobranchens retssikkerhed og at vanvidsbilister mister adgangen til bilen på stedet”, siger Gitte Seeberg.

Kontakt

Nicolai Fiil-Søby

Politisk konsulent og direktionsassistent (Barsel)