Bæredygtighed

”Vi kommer til at spare medlemmerne for 80 % af ESG-arbejdet”

Repræsentanter fra branchen brugte to intensive dage på at finde frem til de spørgsmål, som er væsentlige for autobranchen at besvare i de bæredygtighedsrapporter, som flere og flere leverandører, banker og forsikringsselskaber efterspørger.

(Artiklen er opdateret den 2. februar 2024)

Til sidst kunne man spore en vis følelse af uoverskuelighed hos deltagerne. Alt fra sygedage og nøgenkalendere over minedrift til genbrug af reservedele var blevet vendt, og indimellem blev spørgsmålene meget tekniske. Derfor var lettelsen til at tage at føle på, da folkene bag Valified viste, hvordan det endelige resultat af ESG-rapport-skabelonen kommer til at se ud.: ”Det der, det bliver jo nemt”, som Kim Mølgaard fra Byens Bilpleje udtrykte det.  

Sammen med AutoBranchen Danmark, Concept Biler, Aunsbjerg og Bjarne Nielsen biler, som samlet set repræsenterer et bredt udsnit af branchen, deltog han i forrige uge i en 2-dages ESG-workshop, ledet af den digitale platform Valified, der er AutoBranchen Danmarks nye partner på ESG-afrapportering. Målet var at finde frem til de væsentligste spørgsmål om bæredygtighed, som bilforretninger i fremtiden skal kunne besvare, hvis banken, forsikringsselskabet eller leverandøren spørger.  

Mere end 1000 spørgsmål 

Kravet om at virksomheder skal kunne levere en bæredygtighedsrapport – eller ESG-rapport, som det også kaldes – på linje med de økonomiske tal i årsrapporten, er endnu ikke blevet til decideret lovgivning for mindre virksomheder. Men allerede fra i år stiller EU krav om sådan en rapport for de største virksomheder. Fra 2024 skal alle børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte samt pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber rapportere på bæredygtighed inden for ESG. Dermed berører det også de små, fordi de store virksomheder skal kunne dokumentere deres praksis hele vejen i værdikæden.  

Og det kan være en kompleks opgave. En ESG-rapport kan indeholde op mod 1100 forskellige spørgsmål om klimatilpasning, forurening, medarbejderrettigheder, ligeløn, bestyrelsessammensætning og markedsføring. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere om et givent spørgsmål er væsentligt for forretningen at besvare, om man har tal til at underbygge sit svar og om man vil kunne forsvare sine valg overfor en revision. I svarene skal man både vurdere, hvad man selv gør i sin forretning – for eksempel for at undgå forurening – hvad indsatsen koster forretningen, hvordan en eventuel forurening vil påvirke lokalområdet, hvordan leverandørerne agerer, og om det samlet set betyder, at spørgsmålet er væsentligt for forretningens overlevelse i fremtiden.  

Gør opgaven let for den enkelte forretning 

For mange vil det være en næsten uoverskuelig og i hvert fald tidskrævende opgave. Derfor har AutoBranchen Danmark besluttet sig for at bekoste en branchespecifik analyse, så medlemmerne ikke enkeltvis behøver at tage stilling til mange spørgsmål. Hos Valified vurderer ingeniør Claus Sørensen, der ledede de to dages workshop, at det vil kunne spare medlemmerne for omkring 80 % af den tid, de ellers ville skulle bruge på ESG-rapportering hvert eneste år:  

”Ved at lave det her store forarbejde, kan vi koge de mange spørgsmål om ESG ned til en rapport med en stribe spørgsmål, der er lette og hurtige at svare på for medlemmerne. De fleste vil med den løsning, vi nu udvikler, kunne generere et udkast til en ESG-rapport, der kan præsenteres for bestyrelsen, i løbet af 3-4 timer”, fortæller han og understreger, at der er tale om et unikt forarbejde. De fleste ESG-platforme tilbyder at generere rapporter, men de færreste har en så omfattende, branchespecifik analyse. For-analysen betyder, at medlemmerne sparer ekstra meget tid, fordi de ikke skal tage stilling til en masse ikke relevante spørgsmål. ”Her er særligt de input, vi nu har fået fra brancherepræsentanterne rigtig vigtige, for nu ved vi, hvad det er for spørgsmål, der har indflydelse på bilforretningerne generelt”, forklarer han.  

Skabelon klar fra midten af marts 

Efter de to dages arbejde med at vende hver en sten i de forskellige typer af bilforretninger, går Valified nu i gang med at samle de mange input og koge dem ned til en skabelon, der er let for medlemmerne at gå til, og som samtidig tager højde for de forskelle kategorier af bilforretninger, så man kun bliver præsenteret for spørgsmål, der er relevante for ens egen forretning. Selve analysen med begrundelser for, hvorfor et spørgsmål er vurderet væsentligt eller ikke væsentligt vil blive opbevaret hos AutoBranchen Danmark. Her kan medlemmer få adgang til den, hvis de får behov for en uddybet forklaring på, hvordan analysen er blevet til.  

Værktøjet er klart til brug den 15. marts. I samarbejde med Valified tilbyder AutoBranchen Danmark i ugerne efter lancering, hjælp til at blive oprettet på platformen. Der vil desuden blive arrangeret fysiske medlemsmøder og webinarer, der hjælper alle godt i gang.  

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert