Bilforhandlere

Virkeligheden kalder EU: I spænder ben for jer selv – igen

Nye krav om arbejdstidsregistrering fra EU er sikkert velment, men vil desværre bidrage til EU-skepsis i en tid, hvor vi har brug for et stærkt og handlekraftigt Europa.

Debatindlæg af Gitte Seeberg, bragt i Jyllands-Posten d. 1. december 2023.

Jeg har altid været fortaler for EU og et forpligtende samarbejde på tværs af grænserne på vores gamle, stolte kontinent.  

EU har igen og igen bevist sine store styrker og er for mig at se et fællesskab, der rækker langt ud over økonomiske eller sikkerhedspolitiske incitamenter. Det betyder noget, at vi er europæere. Og det, vi som fællesskab har opnået, siden det europæiske samarbejde blev formaliseret, er imponerende – og behovet for et stærkt EU har næppe aldrig været større, end det er i dag: EU kan sætte retningen for klimahandling og naturbeskyttelse, gå op mod techgiganterne, stå last og brast med Ukraine og sikre fremtidens velstand.  

Jeg er med andre ord fan af EU og har været det i så lang tid, jeg kan huske. 

Men guderne skal vide, at det ikke altid er en forelskelse, der er let at holde i live. Det er ikke et forhold uden bump på vejen og udfordringer. Sådan er det selvfølgelig i mange sammenhænge, men jeg håber altså, at EU bliver bedre til at passe på sig selv, for kritikerne står klar til at slå til, når muligheden byder sig. Det må vi ikke lade ske. Vi ser de nationalistisk, anti-fællesskabsorienterede bevægelser brede sig Europa, senest ved valget i Holland.  

Og derfor er det så pokkers ærgerligt, når EU spænder ben for sig selv. Også når man tænker på, at der snart er valg til Europa-Parlamentet, hvor jeg fra første parket selv har set, hvor stor forskel EU kan gøre. 

Vil registrere arbejdstid på alle arbejdspladser

Aktuelt er det EU’s krav om arbejdstidsregistrering på alle arbejdspladser, som for tiden behandles i Folketinget, der er kilden til problemet.  

Kravet betyder, at arbejdsgivere skal indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder.  

Kravet skulle egentlig være trådt i kraft om en måned, men er heldigvis blevet udskudt et halvt år og træder dermed tidligst i kraft den 1. juli næste år. Jeg tror ikke, der er ret mange danske virksomheder, der er klar til at leve op til reglerne. Og spørgsmålet er, om de overhovedet bliver det.   

Baggrunden er, at man vil sikre, at ansatte ikke arbejder for længe. Det er et fint og ædelt formål i en tid, hvor alt for mange går ned med stress, men at gøre det ved, at alle ansatte skal registrere deres arbejdstid, virker mildest talt som overkill. Det er som at skyde gråspurve med kanoner. Det risikerer tilmed at virke kontraproduktivt og være til gene for både arbejdsgivere og ansatte.  

Tåbeligt bureaukrati

Jeg tror slet ikke, at lovgivningen her kommer til at betyde, at færre arbejder for meget. Jeg tror bare, det kommer til at spilde en masse tid på tåbeligheder og bureaukrati. Også selvom det sikkert er med de bedste intentioner.  

Og det er der, det går galt. Når man er for langt fra virkeligheden, som EU er i dette tilfælde. For problemer med for høj arbejdstid kan helt sikkert bedre løses lokalt på den enkelte arbejdsplads end ved at tvinge millioner af borgere til at registrere deres arbejdstid. Det bringer mig mindelser om dengang, jeg som 15-årig arbejdede som piccoline på en fabrik. Her stemplede man ind og ud ved en maskine, der blev overvåget af en medarbejder. 

Jeg håber derfor, kravet bliver helt droppet. Og hvis ikke, håber jeg, at der findes en fælles løsning, der sikrer, at kravet ikke skaber større problemer, end det løser. Også for EU selv. 

Kontakt

Gitte Seeberg

Adm. direktør