Jura

Vognmand fik lastbil tilbage efter vanvidskørsel

Vestre landsret har besluttet, at en vognmand skal have sin beslaglagte lastbil tilbage, efter en medarbejder har kørt vanvidskørsel i lastbilen. Afgørelsen kan få betydning for autobranchen.  

Foto: Kim Matthäi Leland

Vestre landsret har den 13. oktober afsagt en vigtig kendelse. Politiet anholdt en stærkere beruset medarbejder, der kørte påvirket i en lastbil. 

Men beslaglæggelsen blev ophævet af Landsretten. Retten mente at det ville være en uforholdsmæssigt stor økonomisk indgriben over for virksomheden, hvis beslaglæggelsen skulle opretholdes.  

Promille på mere end 2,0 

Den. 11. maj 2021 blev føreren af en lastbil sigtet for spirituskørsel. Ifølge sagens oplysninger blev chaufførernes probille målt til over 2,00, hvilket er omfattet af loven om vanvidskørsel. Lastbilen blev ført af en chauffør, der som led i sin ansættelse havde rådighed over den. Politiet beslaglagde køretøjet, hvorefter arbejdsgiveren gjorde krav på at få lastbilen udleveret. Byretten havde i første instans godkendt politiets beslaglæggelse, derfor valgte arbejdsgiveren at kære afgørelsen til Vestre landsret.  

  1. Eftersom der var tale om tredjemandskonfiskation, blev der fortaget en konkret vurdering af, om konfiskationen måtte anses for uforholdsmæssig indgribende. Navnlig i henhold til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt til vanvidskørsel, og for at tage alle rimelige skridt til at sikre sin økonomisk stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til hans medarbejder.  
  2. Efter oplysningerne om de undersøgelser, som arbejdsgiveren havde foretaget angående chaufføren inden dennes ansættelse, og efter karakteren af opgaven med godskørsel som chaufføren udførte for arbejdsgiveren, fandt landsretten frem til at arbejdsgiverens mulighed for at vide, at hans chauffør ville køre vanvidskørsel måtte være ganske begrænset. 
  3. Muligheden for arbejdsgiveren at tage rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen også var ganske begrænset. Og arbejdsgiverens mulighed for at rejse et erstatningskrav mod chaufføren til opnåelse af betaling måtte ligeledes anses for illusorisk.  

Betydning for autobranchen

Ifølge jurist hos AutoBranchen Danmark Naser Al-Zakta kan dommen få betydning, når arbejdsgivere i autobranchen får konfiskeret biler, der bliver kørt af deres medarbejdere.  

”En helhedsvurdering fra retten medførte, at landsretten anså en konfiskation af lastbilen for at være uforholdsmæssig indgribende over for arbejdsgiveren. Retten lagde vægt på, arbejdsgiveren havde tjekket chaufføren inden hans ansættelse, hvilket ikke gav anledning til bekymringer. Samtidig ville medarbejderen ikke have mulighed for at erstatte den milliondyre lastbil. Afgørelsen viser, hvor vigtigt det er, at branchen sikrer sig fx ved at bruge tro- og loveerklæringer, se kørekort på medarbejdere eller indhente referencer på medarbejdere”, siger Naser Al-Zakta. 

Kontakt

Juridisk hotline