Bilforhandlere

Årsdag: 2200 danskere hjælper med at sige farvel til bilkøen

Hvert år spilder vi tusindvis af timer på at sidde fast i trafikken – og udsætter hinanden for larm og bil-os. Et omfattende forsøg tester frem mod sommeren 2025 forskellige systemer, der måske kan gøre en ende på det. På Årsdagen giver en af forskerne bag en midtvejsstatus.

Siden november 2023 har en større gruppe danskere over hele landet været involveret i et omfattende, såkaldt real-lifeforsøg, der skal teste forskellige systemer for vejafgifter i Danmark – altså roadpricing.  

Roadpricing er omdebatteret, men blandt økonomer er der enighed om, at vejafgifter er en god måde at beskatte de omkostninger i form af skader, trængsel og sundhedsfarer, der er forbundet med vores kørsel.  

Ny teknologi giver mulighed for finere design

Spørgsmålet er bare, hvordan man får designet et system, der virker efter hensigten og gør livet lettere – ikke sværere – for både bilister og systemadministratorer. Den hovedpine skal blandt andre forsker, Vicedivisionsleder og sektionsleder på DTU, Ninette Pilegaard hjælpe politikerne med at løse. Hun er en af flere forskere bag det meget store forsøg, der lige nu udspiller sig i hele landet, og som både skal teste forskellige former for afgifter, teknologien bag og brugernes adfærd. Forsøget har fokus på Århus og København, hvor trængselsproblemerne er store, men også andre dele af landet er med i forsøget. På AutoBranchen Danmarks årsdag den 26. september vil hun løfte sløret for de foreløbige erfaringer:  

“Når vi når til september er vi cirka halvvejs i forsøget, og derfor vil det også være for tidligt at konkludere på vores resultater. Men vi vil i hvert fald have gjort os nogle første erfaringer”, siger Ninette Pilegaard.  

“Der findes ikke i dag et land, hvor man har et fuldt udfoldet roadpricing-system, men der er mange steder, hvor man har forskellige former for delvise systemer. Vi har selvfølgelig kigget på de internationale erfaringer, da vi designede vores forsøg, men med de teknologiske fremskridt, så har vi også i dag mulighed for at forfine vores afgifter meget mere, end hvad man tidligere har haft mulighed for”, forklarer Ninette Pilegaard.  

DTU’s forsøg, som gennemføres i et samarbejde med Sund og Bælt, tester overordnet set to forskellige afgiftssystemer: For det første et system, hvor afgiften baseres på det kørte antal kilometer, hvor det vil koste mellem 50 øre og 3,25 kroner per kilometer at køre. For det andet, et system hvor afgiften tager udgangspunkt i antallet af kørte minutter. Og hvor det koster mellem 50 øre og 2 kroner per minut bag rattet i zoner med roadpricing.  

Myldretidskørsel skal kunne mærkes

Forsøgsdesignet inkluderer blandt andet forskellige takster for myldretid og ikke-myldretid i hele landet, og finder sted hen over flere sæsoner, så man kan korrigere for effekter, der handler om vejret. Ligeledes afprøves forskellige udbredelser og niveauer for taksterne.  

På forsøgets hjemmeside kan man se en række eksempler på, hvad de forskellige afgiftssystemer vil koste for bilisterne, alt afhængig af ruten og tidspunkt på dagen. Her kan man blandt andet se, at en køretur mellem København og Helsingør til “myldretids-takst” i ét af systemerne koster 52 kroner med det testede system. Tager man turen udenfor myldretiden koster det 26 kroner, altså det halve. En køretur mellem Horsens og Jyllands hovedstad Aarhus vil til sammenligning koste 41 kroner i myldretiden og 25,5 kroner udenfor myldretiden i ét af systemerne.  

Vigtigt at teste administrationen

Når forsøget afsluttes i juli 2025 vil forskerne evaluere resultaterne på baggrund af flere forskellige parametre:

  • Forsøgspersonernes oplevelser med de forskellige typer af afgifter og brugervenligheden af teknologien
  • Kørsels- og betalingsadfærd i de forskellige afgiftssystemer 
  • Erfaringer med administration, herunder kommunikation, systemer, opkrævning og kundeservice 

Især det sidste lægger administrerende direktør hos AutoBranchen Danmark vægt på:  

”Hvis Roadpricing skal blive til noget fx fra 2030, forudsætter det et gennemtestet system, der kan fungere fra første dag, hvilket dette forsøg kan være med til at lægge grundlaget for. Derudover er det fundamentalt, at roadpricing skal erstatte hele eller dele af den nuværende registreringsafgift, så det ikke bliver en ekstra beskatning på at køre bil,” fortæller Gitte Seeberg. Der er endnu ikke truffet politisk beslutning vedrørende personbiler, men fra 2025 er der indført roadpricing for lastbiler.  

Læs mere om forsøget her: https://vejafgiftsforsoeg.dk/ 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation