Elbiler

Arbejdet med semiautomatisk værdifastsættelse møder fortsat velvilje

Der er udfordringer i Motorstyrelsens bestræbelser på at skabe et semiautomatisk værdifastsættelsessystem for selvanmeldte køretøjer, som kan lette arbejdet for forhandlere såvel som for Motorstyrelsen selv. Men det positive er, at der er velvilje, og at arbejdet derfor skrider fremad. Det er konklusionen efter branchens statusmøde hos Motorstyrelsen i Aalborg i sidste uge. Det fortæller Lars Ellegaard, advokat hos AutoBranchen Danmark.

”Et af formålene med systemet er blandt andet at sikre større ensartethed og gennemsigtighed i anmeldelserne – til gavn for alle i branchen. Men udfordringen er blandt andet, at faktiske handelspriser ikke registreres, og at Motorstyrelsen ikke bare kan ”gennemtrawle” de salgsportaler, der er på markedet for brugte biler. De kan kun søge på enkeltannoncer og ikke søge bredt,” fortæller Lars Ellegaard fra AutoBranchen Danmark og deltager på mødet med Motorstyrelsen.

”Der har været møder med udbyderne af portalerne med henblik på yderligere samarbejde,” fortsætter Lars Ellegaard, som glæder sig over, at der stadig er skred i arbejdet.

Autobranchens repræsentanter var ikke enige med Motorstyrelsen i, at det ville være en brugbar ”lavthængende frugt” at gøre niveaulisterne digitale. Branchen anbefalede i stedet Motorstyrelsen at arbejde med værdifaldsprocenter på brugte biler, så alle har et godt og objektivt grundlag for beregninger. Her har leasingselskaberne allerede et omfattende datagrundlag.

”Umiddelbart var de tilstedeværende leasingselskaber positive over for at stille data til rådighed. Ifølge Motorstyrelsen kræver det en politisk beslutning, hvis man skal gå over til en værditabsbaseret afskrivning. Ikke desto mindre er konklusionen fortsat, at det er særdeles positivt, at man arbejder på at skabe et forhåbentligt mere enkelt, mere sikkert, og mere gennemskueligt system til at værdifastsætte,” siger Lars Ellegaard.