Elbiler

Arbejdsgiver kan udskyde medarbejderes ferie

Folketinget har vedtaget endnu en hastelov, der giver mere fleksibilitet for arbejdsgivere i forbindelse med afvikling af ferie.

Det er nu muligt for arbejdsgivere at udskyde ferie for medarbejdere, der skulle være afholdt i ferieåret 2019-2020 og det korte ferieår fra 1. maj til 31. august 2020. Denne mulighed eksisterer uanset om medarbejderne arbejder under overenskomstmæssige forhold, som funktionærer eller timelønnede. Det er dog et krav, at udskydelsen af medarbejdernes ferie sker på baggrund af ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn det nødvendigt i forbindelse med covid-19”.

Ferien vil blive udskudt til det næste ferieår og kan ske ved pålæg fra arbejdsgiver eller ved aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Hvis man vælger at benytte sig af denne ordning, skal virksomheden betale et evt. økonomisk tab, som medarbejderen måtte have, som konsekvens af beslutningen.