Bilforhandlere

Bekymring for agentmodellerne på europæisk konference

Bilforhandlere fra hele Europa, Australien, Canada, Kina og USA udtrykte på en konference i Barcelona skepsis for den måde, som nogle bilproducenter arbejder med direkte salg til forbrugerne.  

Den 15. og 16. september var AutoBranchen Danmarks europæiske paraplyorganisation Cecra vært for 250 bilforhandlere, forhandlerforeninger og nationale brancheorganisationer ved en konference i Barcelona. Hovedtemaet var at debattere fremtidens distribution af biler ikke mindst bilproducenternes brug af agentmodeller. 

Herudover blev data, digitalisering og problematikker på eftermarkedet også debatteret.  

Cecra: Agentmodellen handler om besparelser 

Allerede fra den første debat på konferencen blev bilproducenternes motiver for at udbrede agentmodellen betvivlet. Cecras nyvalgte præsident, den belgiske BMW-forhandler Peter Daeninck, pegede entydigt på muligheden for besparelser som producenternes reelle motiv. 

”Nogle bilproducenter er blevet forblændet af Teslas fremgang, derfor forsøger de at kopiere så meget som muligt. Men du kan ikke sammenligne Tesla, der startede fra scrath og en stor bilproducent med et veludbygget forhandlernetværk, som nogle bilproducenter overser værdien af. Agentaftaler kan være en god ting, men djævlen og bilproducenternes besparelser ligger i detaljerne i agentkontrakterne”, fortalte Peter Daeninck. 

Den kritiske holdning blev delt af Cecras søsterorganisationer i Australien, Canada, Kina og USA. De fremmødte repræsentanter for organisationerne pegede hver især på problemerne i deres lande. Den australske forhandlerorganisation AADA fortalte om Honda og Mercedes’ nye tilgang med agentaftaler, hvor særligt Mercedes-forhandlerne har været oprørte over overgangen fra forhandler til agent den 1. januar 2022. Ifølge AADA har processen været alt andet end gennemsigtig og uden mulighed for reel forhandling. Derfor har 80 procent af de australske Mercedes-forhandlere lagt sag an mod Mercedes med krav om kompensation på flere hundrede millioner australske dollars.  

Skepsissen deles også i USA, hvor den amerikanske forhandlerforening NADA er direkte imod, at bilproducenterne anvender nogen form for agentmodeller. CEO Mike Stanton forklarede selv, at han er direkte imod både agentmodel og Tesla-modellen med direkte salg.  

Der var også betydelig skepsis at spore hos de canadiske og kinesiske organisationer, der begge er forkortet CADA. Særligt kineserne er bekymrede for den hastighed som særligt europæiske bilmærker ønsker at indføre agentmodeller på i Kina. Hverken de canadiske eller kinesiske bilforhandlere er direkte imod agentmodeller og direkte salg, men de understregede i lighed med australierne, at det skal foregå på en ordentlig måde med gennemsigtighed og inddragelse af forhandlernetværket.  

Agentkontrakt kan være positivt 

På trods af skepsissen var der på konferencen også positive beretninger om agentkontrakterne, det gælder særligt, hvis der er tale om en ægte agentkontrakt.  

Hvis der er tale om en ægte agentkontrakt var mange forhandlere og flere forhandlerråd enige om, at en ægte agentkontrakt ikke er entydigt godt eller dårligt. Det afhænger af økonomien for forhandlerne, lagerstyring, funktionalitet af IT-systemer og i sidste ende kundetilfredsheden.  

Alle disse parametre vil være forskellige fra bilmærke til bilmærke, og derfor tales der også forskellige typer af agentmodeller fremfor en enkelt agentmodel.  

Der var dog bred enighed blandt både tilhængere og modstandere af agentmodellerne om, at bilproducenterne famler i blinde efter hver deres agentmodel og reelt har meget lidt viden om, hvordan man sælger biler til forbrugere. Begge dele kan føre til nogle uhensigtsmæssige agentkontrakter, hvor det er vigtigt for forhandlerne at søge sparring og juridisk bistand, fx hos AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper