Bilforhandlere

Bilforhandlere forventer lavere priser på elbiler

I kølvandet på Teslas markante prisnedsættelser i starten af året forventer AutoBranchen Danmarks medlemmer yderligere prisfald på elbiler. 1 ud af 3 forhandlere mærker stadig prisnedsættelserne.

 En medlemsundersøgelse fra AutoBranchen Danmarks viser, at bilforhandlerne ikke forventer at have set de sidste konsekvenser af Teslas prisnedsættelser. Tværtimod.  

Blandt de adspurgte forhandlere er det 65 procent, der forventer, at elbiler generelt vil falde i pris inden for det næste års tid. 21 procent svarer nej og de resterende 14 procent, svarer ved ikke. Det er et resultat, som AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg, bider mærke i.  

”Før corona forventede de fleste eksperter, at produktionsprisen på elbiler ville falde op gennem 2020’erne. Corona og krigen i Ukraine vendte det billede på hovedet, indtil Tesla kom med sine markante prisnedsættelser. Det manglende fald i produktionspriserne på elbiler har fået bl.a. FDM, Bilimportørerne og Dansk Industri til at kræve ændringer i bilafgifterne nu med risiko for at udløse en ny debat om registreringsafgiften i offentligheden. Derfor er det meget interessant, at vores medlemmer nu forventer faldende priser i det kommende år,” fortæller Gitte Seeberg.  

35 procent forventer stadig konsekvenser i 3. kvartal 

I undersøgelsen er respondenterne også blevet spurgt til, om de forventer, at prisnedsættelserne fra 1. kvartal stadig vil have indflydelse på deres forretning i 3. kvartal af 2023.  

Her svarer hovedparten (65 procent) nej, til at de forventer en påvirkning af deres egen forretning. Men et mindretal på 35 procent vurderer, at det stadig får konsekvenser i nye kvartal.  

Respondenterne angiver flere årsager til påvirkningen i 3. kvartal, men der er flere gengangere i besvarelserne: 

  • Tab på lagerbiler, der blev bestilt/indkøbt før offentliggørelsen af prisreduktionerne.  
  • En forventning om lavere avancer fremadrettet pga. prisjusteringer.
  • En generel forskydning i markedet til fordel for Tesla.
  • Kunder der afventer, om der kommer flere prisnedsættelser.  
  • Nogle oplever også en positiv forretning med at indkøbe og sælge brugte Teslaer efter prisnedsættelserne.

Undersøgelsen er foretaget blandt 122 forhandlere og leasingselskaber i perioden 7-15. juni 2023.

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation