Persondata

Bortvisning af medarbejder grundet mistanke om tyveri var berettiget

Faglig Voldgift har taget stilling til, hvorvidt en bortvisning var berettiget på grund af mistanke om tyveri.
Sagen vedrørte en kvindelig medarbejder, der arbejdede som plejer. Arbejdet bestod i pasnings- og serviceydelser hjemme hos virksomheden kunder.

Virksomheden blev en dag ringet op af en kunde, der mente, at plejeren havde stjålet hendes bluse, hvorfor virksomhedens daglige leder valgte at undersøge plejerens arbejdsbil, hvor han heri fandt en bluse magen til den, som kunden havde meldt stjålet.

Ifølge den daglige leder, kom plejeren ikke med en forklaring på stedet på, hvorfor der lå en bluse magen til den stjålne i hendes arbejdsbil. På denne baggrund valgte virksomheden samme dag at bortvise plejeren.

Plejerens fagforening kontaktede virksomheden og gjorde indsigelse mod bortvisningen, men sagen blev udsat indtil afgørelsen af straffesagen og tyveriet.

Plejeren blev frikendt for tyveri ved straffesagen, da det ikke kunne godtgøres, at blusen i bilen var stjålet.

Selvom plejeren blev frikendt i straffesagen, kom Den Faglige Voldgift frem til, at bortvisningen var berettiget, da kundens tyverianmeldelse og fundet af en bluse i arbejdsbilen magen til den forsvundne, udgjorde et alvorligt tillidsbrud.

Sagen viser altså, at en bortvisning på grund af mistanke om tyveri, der udgør et væsentligt tillidsbrud, kan være berettiget – også selvom medarbejderen frifindes i en straffesag.