Bæredygtighed

Branchen står over for stor udfordring med ESG-rapportering

Kun 1 ud af 10 virksomheder i autobranchen rapporterer om bæredygtighed viser ny medlemsundersøgelse fra AutoBranchen Danmark. 

Igennem de senere år har EU vedtaget en række meget vidtgående krav til virksomheders bæredygtighed. Kravene vil ikke blive obligatorisk for alle virksomheder i første omgang, men alle virksomheder, der ønsker at handle med større virksomheder, finansieringsselskaber eller forsikringsselskaber vil indirekte blive tvunget til at opfylde kravene.  

Undersøgelsen viser, at kun 12 procent af virksomhederne i dag rapporterer om bæredygtighed, mens kun 35 procent forventer at bruge flere ressourcer på det i fremtiden. AutoBranchen Danmarks adm. direktør finder det bemærkelsesværdigt, hvor få i autobranchen der har øje på den fremtidige bæredygtighedsrapportering.  

”Det er bekymrende, at så få virksomheder har fokus på det her område. Inden for få år vil det være en grundlæggende forudsætning for at kunne lave forsikringsskader eller sælge finansieringer, at man kan redegøre for, hvor meget CO2 ens virksomhed udleder. På sigt vil kravene også blive strammere og udvidet til også at handle om fx miljø, lønforhold og diversitet. Derfor handler det om at komme i gang med det samme, så man ikke risikerer at miste kunder, fordi man ikke er klar”, fortæller Gitte Seeberg. 

Usikkerhed om processen med rapportering 

I undersøgelsen er respondenterne også blevet spurgt til, hvilken form for rapportering de allerede foretager. De få virksomheder i autobranchen, der er begyndt at rapportere om bæredygtighed gør det på vidt forskellige måder, men ud fra beskrivelserne i undersøgelsen er det få virksomheder, der i dag lever op til de kommende krav. 

Enkelte virksomheder rapporterer til bilfabrikkerne og andre gør det til samarbejdspartnere. Men for de flestes vedkommende, er det på enkeltområder som fx batteri eller affaldshåndtering, hvorimod kravene fra EU bliver langt mere omfattende. Derfor er Gitte Seeberg usikker på, hvor store dele af branchen, der har forstået behovet for rapportering på klima, miljø mv. i fremtiden.  

”Det er kun hver 10. respondent, der rapporterer om bæredygtighed og endnu færre, der gør det på den tiltænkte måde, hvor det håndteres ligesom finansiel rapportering i årsrapporten. Derfor er det bekymrende, at det kun er 33 procent, der forventer at skulle bruge flere ressourcer på bæredygtighedsrapportering. De ny krav vil være en fundamental forudsætning for at drive virksomhed om få år, derfor er det vigtigt at komme i gang med processen,” fortæller Gitte Seeberg. 

AutoBranchen Danmark vil fortsætte med at oplyse medlemmerne de kommende krav og medlemstilbud på området. Et af de steder, hvor mange virksomheder starter med deres bæredygtighedsrapportering er et klimaregnskab, som bl.a. tilbydes hos AutoBranchen Danmarks samarbejdspartner NGS.