Bilforhandlere

EU’s klima- og miljøkrav vil påvirke driften af din virksomhed

Autobranchen skal forberede sig på miljø- og bæredygtighedskrav i en helt anden skala, end vi kender i dag. Årsagen er enorme mængder EU-regulering, der skal gøre Europa grønt og selvforsynende.

Den grønne omstilling rækker langt længere end elektrificering af biler og samfundet generelt. Med EU’s Green Deal, der skal sikre, at EU bliver klimaneutralt i 2050 og have reduceret sin udledning drivhusgasser med 50 procent i 2030. Der vil blive stillet langt større krav til at begrænse forbruget af ressourcer, og det vil påvirke hele det europæiske erhvervsliv.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg forklarer om de grønne initiativer:

”Vi er stadig på et tidligt stadie, men vi er allerede bekendte med nogle få tilfælde fra autobranchen og andre brancher, hvor finansielle selskaber stiller krav om øget dokumentation/rapportering for at lave nye eller udvide engagementer med virksomheder. Derfor er det vigtigt at anerkende, der kommer større krav på miljøområdet, og at det kan være en stor konkurrencefordel at være på forkant med hvilket klima- og miljøaftryk din virksomhed sætter,” forklarer Gitte Seeberg.

Herunder har AutoBranchen Danmark samlet en række af de grønne reguleringer, som kommer til at få indflydelse på driften af autobranchen over de kommende år.

Bæredygtighedsrapportering

Som AutoBranchen Danmark beskrev for en uge siden, vedtog EU i slutningen af 2022 et direktiv om bæredygtighedsrapportering for store virksomheder i EU. Direktivet omfatter:

  • fra 1. januar 2024 børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte.
  • Fra 1. januar 2025 både børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med over 250 ansatte.
  • Fra 1. januar 2026 små børsnoterede virksomheder.

Direktivet vil altså ikke ramme den danske autobranche i første omgang, men branchen vil blive omfattet indirekte gennem krav fra leverandører mv. Selvom direktivet er vedtaget, så kendes de endelige rapporteringskrav ikke endnu, når de kendes, vil AutoBranchen Danmark oplyse yderligere.

Finansielle virksomheder begynder at stille miljøkrav til branchen

Tilsvarende er forsikringsselskaber, banker og andre finansielle virksomheder blevet omfattet af EU’s Taksonomiforordning, der stiller miljøkrav til de finansielle virksomheder. To miljøkrav er allerede trådt i kraft i 2022, mens fire yderligere miljøkrav trådte i kraft 1. januar 2023.

Kravene fra Taksonomiforordningen kommer indirekte til at påvirke branchen ved, at de finansielle virksomheder skal kunne dokumentere de miljømæssige konsekvenser af deres relationer til alle virksomheder. Derfor vil banker og forsikringsselskaber på sigt komme til at stille krav til branchen for at samarbejde.

Nye krav til affaldshåndtering er kun starten

Den 31. december 2022 blev det et krav, at virksomheder sorterer deres husholdningslignede affald på samme måde, som husholdningerne gør. De øgede krav til sortering er et af de første skridt på vejen til EU’s mål om en cirkulær økonomi. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en tjekliste og yderligere information om, hvad din virksomhed skal og kan gøre yderligere. Du kan også læse mere om vores samarbejdsaftale med ABAS, der kan hjælpe din virksomhed med at leve til kravene om affaldshåndtering.

Vi kender langt fra det fulde omfang af den kommende regulering, men vi ved, at den bliver omfattende. Her er nogle af de initiativer vi ved, der er på vej, som kan få betydning for branchen – direkte eller indirekte:

  • Et producentansvar for emballage fra 1. januar 2025
  • Stigende kemikaliekrav og med krav om udfasning af visse stoffer på grund af mangel eller miljømæssige konsekvenser.
  • Et kommende investeringsdirektiv fra EU vil presse banker, kapitalfonde og forsikringsselskaber at stille krav til leverandører og kunder

AutoBranchen Danmark vil frem mod sommerferien løbende sætte fokus på den EU-regulering, som kommer til at få stor betydning for autobranchen mange andre brancher i de kommende år. Det vil vi gøre løbende i vores magasiner og nyhedsbreve.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper