Bilforhandlere

Byer kan snart forbyde diesel- og benzinbiler i udvalgte områder

Ny aftale blandt Folketingets partier betyder, at byer kan etablere områder, hvor kørsel kun er tilladt for biler, der ikke kører på benzin eller diesel.

Landets kommuner får snart mulighed for hver især at oprette én såkaldt nulemissionszone, hvor kørsel inden for et afgrænset område kun vil være tilladt for biler, der ikke kører på benzin eller diesel.  

Det har et flertal af Folketingets partier bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet aftalt. 

Det sker efter, at loven om miljøzoner trådte i kraft i fjor. Den lov betød, at dieselbiler og diesellastvogne kun må køre ind i en række større byer, hvis de har partikelfilter eller lever op til Euronorm 5 eller højere. Det er dermed endnu et politisk tiltag for at sikre, at flere køber el- eller brintbiler.  

Aftalepartierne fastslår videre, at begrænsningen om én zone pr. kommune skal ses som en forsøgsordning, der skal evalueres efter tre år. De nulemissionszoner, der etableres under forsøgsordningen, er dog permanente.  

Der er i aftalen lagt op til, at kommunerne kan vælge mellem to former for nulemissionszoner. 

Nemlig enten 1) en zone for persontrafik, hvor privatejede person- og varebiler, motorcykler, knallerter og taxaer omfattes og 2) en zone for al trafik, som i tillæg til de omfattede køretøjer i zonen for persontrafik, også omfatter erhvervskøretøjer, herunder varebiler og lastbiler under 12 tons.  

Lastbiler over 12 tons og busser undtages nulemissionszonekravene, fremgår det af aftaleteksten, men dette kan dog blive ændret på et senere tidspunkt, lyder det videre.  

Zoner på vej i Aarhus og København

Partierne bag aftalen er også enige om, at det fortsat skal være muligt at bo og drive virksomhed i en nulemissionszone, hvorfor der er enighed om at sikre undtagelser og dispensationsmuligheder for beboere og erhvervsdrivende i de eventuelle zoner.  

Borgmestrene i landets to største byer, København og Aarhus, glæder sig over tiltaget og har allerede planer om nulemissionszoner på tegnebrættet. I København er der planer om at gøre Middelalderbyen til en nulemissionszone, mens det endnu er usikkert, hvilket område, der bliver udpeget i Aarhus.  

“Hvis der kommer en række nulemissionszoner i landets kommuner, vil det selvfølgelig påvirke trafikken og få flere til at vælge elbiler,” kommenterer Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.  

Loven om nulemissionszoner ventes at blive vedtaget til efteråret. 

Kontakt

Gitte Seeberg

Adm. direktør