Den nye lov for ansvarsforsikring, der trådte i kraft 1. januar og som betyder dagsbøder ved manglende betaling, kan også ramme bilforhandlerne. Det kan blive konsekvensen ved, at byttebiler ikke afmeldes i tide, hvilket vil sige inden for tre uger. Derfor understreger Lars Ellegaard, advokat hos AutoBranchen Danmark, at landets bilforhandlere skal tænke sig godt om.

“Hvis en forhandler har taget en bil i bytte, har forhandleren maksimalt tre uger til at afmelde eller ejerskifte bilen. Hvis den nye bil bliver forsikret i samme selskab, dækker forsikringen begge biler i de tre uger. Hvis byttebilen ikke er blevet afmeldt inden de tre uger er gået, får ejeren en opkrævning på dagsgebyret på 250 kr. pr. dag indtil bilen er afmeldt”, fortæller Lars Ellegaard og fortsætter:

“Det beløb, som kunden bliver opkrævet, kan han naturligvis kræve godtgjort af forhandleren. Man skal derfor som forhandler være endnu mere opmærksom på at få bilen afmeldt i tide”.

Opkrævningen til kunden kommer fra DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) som fra myndighederne for fået overdraget opgaven med opkrævning af dagsgebyrerne.

“Betalingen af gebyret er som udgangspunkt et forhold mellem bilejeren og DFIM, men såfremt opkrævede dagsgebyrer ikke er blevet betalt, kan der foretages udlæg i bilen. Man skal derfor også som forhandler være ekstra opmærksom på, om der er foretaget udlæg, som vil ligge som en hæftelse på bilen”, forklarer Lars Ellegaard fra AutoBranchen Danmark.