Eftermarked

Det skal du være opmærksom på, når du køber biler på online auktionsplatforme

Nogle forhandlere har ikke været grundige nok, når de køber og sælger biler online. Det er vigtigt at undersøge bilen lige så grundigt, som hvis handlen foregik fysisk.

 

Mange bilforhandlere som køber biler på online auktionsplatforme som AutoProff eller BCA Bilauktion, har det med at finde gode tilbud på biler, som de senere kan videresælge til slutkunder. Udvalget af biler er stort, og man kan dertil også købe biler fra udlandet. De forskellige platforme har været gode til at accelerere bilsalget i Danmark og har ligeledes været en vigtig faktor i tider, hvor der generelt har været mangel på biler.  

Når man køber biler brugt, skal der være styr på, hvad det er, man køber. Salgsprocessen går dog lidt for hurtigt nogle gange, og væsentlige oplysninger, der bør følge med i handlen, kommer ikke frem. Det er desværre en stigende tendens fortæller jurist hos AutoBranchen Danmark Naser Al-Zakta:  

”Vi får i stigende omfang henvendelser fra medlemmer, der har oplevet udfordringer med køb på online handelsplatforme. Sælgere oplyser af og til for lidt om bilerne, og køberne spørger for lidt ind til selve købet af bilerne. Platformene er jo i princippet kun formidlere, og har derfor ikke mulighed for at tjekke og regulere informationen, selvom de giver mulighed for gennemsigtighed. Køberne bør blive bedre til at undersøge bilen, og således kontakte sælger direkte for at spørge ind til forhold, de mener er væsentlige.” 

Bilerne som bliver solgt via platformene kan, ligesom ved en traditionel bilhandel, nogle gange være tidligere totalskadede/genopbyggede biler, eller biler med udstyr, der ikke helt passer til salgsmaterialet eller bilmodellen. Andre gange bliver biler der bruger meget olie, solgt på platformene, og køberen finder desværre først ud af det, når han allerede har solgt bilen videre til en forbruger med to års reklamationsret. Derfor er det vigtigt, at være ligeså grundig med at gennemgå en bil købt på en online platform som, hvis bilen blev købt ved en traditionel bilhandel, fortæller Naser Al-Zakta, der fortsætter: 

 ”En dybdegående gennemgang af bilerne inden salget af dem kan sikre, at køberen ikke ender med at købe en bil med fejl eller manglende oplysninger fra sælgeren. Det er mindst lige så vigtigt, når man køber en bil online, som hvis man købte den hos konkurrenten længere nede af gaden. I en tid med mangel på biler, er det vigtigt at både køber og sælger er grundige, når der købes og sælges biler uanset om det sker via en online platform eller fysisk.” 

 

Kontakt

Juridisk hotline