Arbejdsgiver

Dine ufaglærte medarbejdere kan blive faglærte med løntilskud

Masser af virksomheder fortæller stadig, at de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Men måske er den kvalificerede arbejdskraft slet ikke så langt væk.  

Mange af branchens virksomheder har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Mister man en medarbejder, eller skal man udvide staben, kan det tage lang tid at finde den rigtige.  

Ved seneste medlemsundersøgelse, svarede 55 procent, at de har ansat ufaglært arbejdskraft. I mange tilfælde er det medarbejdere, som løser lettere mekanikeropgaver, men det kan også være andre grene af branchen. Ofte kan disse medarbejdere opgraderes til faglærte uden, at de skal igennem en hel uddannelse. I de fleste tilfælde kan det endda lade sig gøre med løntilskud. 

“Vi ved fra et godt samarbejde med erhvervsskolerne, med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og med Dansk Metal, at der slet ikke skal så meget til. Det er en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde afhængig af medarbejderens erfaring, men det er en rigtig god måde at få opkvalificeret sin bestående arbejdskraft på,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.  

Hvis du som arbejdsgiver har en medarbejder, hvor I sammen bliver enige om, at det kan være en god idé med et svendebrev, så skal den lokale skole, eller den skole I vælger, lave en kompetencevurdering af den pågældende. Den ufaglærte skal have vurderet både sine teoretiske og praktiske kompetencer. Sammen med skolen får den ufaglærte så udarbejdet en personlig uddannelsesplan.  

“Man kan kontakte skolen direkte og få mere viden, men AutoBranchen Danmarks medlemmer er også velkomne til at kontakte os, så hjælper vi videre,” siger Gitte Seeberg. 

Uddannelse med løntilskud 

Hvis den ufaglærte medarbejder skal være faglært, så kan det lade sig gøre med et løntilskud på 30-45 kroner i timen. Alle autobranchens uddannelser er på positivlisten hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Derfor er det muligt med løntilskud. Læs mere om løntilskuddet her

Se STAR’s positivliste over uddannelser her 

Kontakt kommunikations- og uddannelseskonsulent Carsten Ritter på 31233457 eller cr@abdk.dk, hvis du vil høre mere om, hvordan en medarbejder kan gå fra ufaglært til faglært. 


Kontakt