Elbiler

Dom om nyvognspris giver mange henvendelser

AutoBranchen Danmarks jurister må ofte svare på spørgsmål om beskatningsgrundlag for fri bil, der er anskaffet højst tre år efter første indregistrering.

Det sker på baggrund af en landsretsdom i sommer. Dommen slog nemlig fast, at begrebet ”nyvognspris” skal forstås, som den pris en bruger skal betale hos en forhandler, hvis han eller hun får sin bil som ny. Det vil med andre ord sige, at en bil, der stilles til rådighed af en arbejdsgiver som fri bil, skal beskattes med den værdi, som bilen ville koste medarbejderen at købe i fri handel.

AutoBranchen Danmark skrev allerede om sagen i august. Læs her

”Vi har fået masser af henvendelser på området. Forhandlerne vil gerne være sikre på at gøre tingene rigtigt, og det kan jeg godt forstå, for det er komplekst og meget skønsbaseret. Derfor anbefaler vi, at man tager den nye dom og praksis til efterretning og grundigt overvejer sin værdiansættelse fremadrettet, og hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt,” siger Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark.

Til Motor-magasinet siger Jacob Kofoed, der er associate partner i Ernst & Young, at Skattestyrelsen formentlig vil rejse en række sager om indkomstforhøjelse vedrørende værdien af fri bil – og måske også hæftelsessager mod arbejdsgivere.

”Vi forventer, at adskillige arbejdsgivere vil modtage henvendelser fra skattemyndighederne, hvor skattemyndighederne vil bede om en redegørelse for det anvendte beskatningsgrundlag. Vi vil formentlig opleve en del sager omkring forhøjelse af medarbejderens indkomst med korrektion af værdi af fri bil, siger han.

Hvis du har spørgsmål til dommen eller reglerne, er du velkommen til at kontakte AutoBranchen Danmarks juridiske rådgivning på tlf. 33314555 eller på mail jura@abdk.dk