Bilforhandlere

Endnu en overgangsbestemmelse ændres – ny værditabsberegning for leasingkøretøjer

Motorstyrelsen ændrer endnu en overgangsregel. Leasingselskaber, der bliver ramt, kan dog ansøge om at foretage værditabsberegninger efter tidligere regler.   

Seneste afgiftsomlægning med L202 af 13. februar 2021 bliver ved med at volde problemer. Mange omberegninger udestår stadig, og nu skal endnu en overgangsregel ændres på skrømt, som det også blev gjort med overgangsregel for køretøjer indregistreret før d. 18. december 2020, der ved korrekt anmodning kunne få lov til at blive indregistreret til den registreringsafgiftssats, der gjaldt på det tidspunkt. Anmodningsprocessen voldede dog så store problemer, at politikerne efter pres fra branchen, lempede reglerne betydeligt. 

Nu er det overgangsordningen for værditabsberegninger for leasingkøretøjer, som Motorstyrelsen ser sig nødsaget til at ændre med lov nr. 755 af 13. juni 2023. Årsagen til ændringen er ifølge Motorstyrelsen, at motorregisteret ikke har kunnet understøtte overgangsreglen, når det kommer til værditabsberegninger.  

Derfor er alle værditabsberegninger fra og med d. 1. juni 2021 blevet lavet med udgangspunkt i de regler og satser, der blev indført med L203. Overgangsreglen bliver således som hovedregel overskrevet med denne lovændring. 

Det gælder både fremtidige værditabsberegninger og værditabsberegninger, som allerede er lavet fra og med den 1. juni 2021, hvor lovændringen træder i kraft. Allerede foretagne værditabsberegninger vil derfor som udgangspunkt ikke blive omberegnet, da de allerede er lavet ud fra gældende regler og satser. 

Leasingvirksomheder har dog mulighed for at ansøge Motorstyrelsen om at foretage værditabsberegninger efter de regler og satser, der var gældende inden lovændringen med L203. Motorstyrelsen vil til efteråret udsende et nyhedsbrev med nærmere information om, hvordan ansøgningen skal indgives.  

AutoBranchen Danmarks jurist Ida Daarbak Reislev udtaler om lovændringen: 

”Ændringen har været et stykke tid undervejs, så vi håber ikke, at lovændringen vil volde vores medlemmer for store gener. Vi er ikke bekendt med konkrete tilfælde på nuværende tidspunkt, men sidder man med værditabsberegninger, som man ønsker beregnet efter de gamle afgiftsregler (før L203), kan vi kun opfordre til, at man får ansøgt om det, når Motorstyrelsen melder nærmer ud om processen til efteråret.” 

Overgangsreglen for værditabsberegning efter L203 

Loven indeholdt en overgangsregel for leasingkøretøjer, som var omfattet af registreringsafgiftslovens regler om forholdsmæssig registreringsafgift. Overgangsreglen medførte, at de nye regler ikke skulle have virkning for leasingkøretøjer, hvor afgiftsperioden var påbegyndt senest den 17. december 2020. 

Det betød, at for leasingkøretøjer, hvor afgiftsperioden var påbegyndt senest den 17. december 2020, skulle værditabsberegningen ske efter de regler og satser, som var gældende før lov nr. 203 af 13. februar 2021. 

Du kan læse mere om lovændringen her eller kontakte AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling på tlf. 33 31 45 55 eller jura@abdk.dk. 

Juridisk hotline