Bilforhandlere

Fristen for overgangsordning forlænges

De mange forhandlere der er kommet i klemme på overgangsordningen snart, kan se en ende på deres problemer.

Det drejer sig om de forhandlere og leasingselskaber, der ikke har indsendt en anmodning om at benytte overgangsordningen samtidig med, at de har indregistreret køretøjer på ordningen.

Gennem det sidste halve år har AutoBranchen Danmark presset på i Skatteministeriet, i Folketinget og i Motorstyrelsen for at finde en løsning. Det har vi gjort, fordi konsekvenserne for forhandlerne har været alt for store fx for Toyota i Hadsund, hvor det drejede sig om mere end en million kroner.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg udtaler:
“Heldigvis valgte Skatteministeriet at lytte til vores kritik og fremsatte i starten af oktober et lovforslag, der i øjeblikket behandles i Folketinget. Forslaget gik i første omgang på at rykke fristen for indsendelse af anmodninger til den 1. juli 2021. Skatteministerens forslag ville imidlertid ikke løse problemet for de forhandlere, der først er blevet opmærksomme på problemet, når de har modtaget deres reguleringer fra Motorstyrelsen. Det har vi gjort klart overfor Folketinget, mens de har behandlet lovforslaget.”

Direktøren er meget tilfreds med, at skatteminister Morten Bødskov nu har fremsat et ændringsforslag, hvor fristen rykkes helt frem til 31. december, så alle anmodninger, der ellers overholder reglerne bliver godkendt, så længe de indsendes inden nytår:

“I AutoBranchen Danmark er vi meget tilfredse med, at ministeren har lyttet til vores kritik af to omgange, men det er også på sin plads. Det ville have været fuldstændig uholdbart, at forhandlere stod med millionregninger, fordi en blanket er blevet indsendt for sent. Derfor ser vi frem til at lovforslaget, der nu tager højde for vores ønsker vedtages den 25. november”, siger Gitte Seeberg.

Kontakt

Nicolai Fiil-Søby

Politisk konsulent og direktionsassistent (Barsel)