Uddannelse

Erhvervsskoler og rekruttering skal styrkes 

Virksomhederne i autobranchen mærker manglen på arbejdskraft. Det gør de også i mange andre erhverv, og Danmark skal finde en måde at løse den mangel på. For flere faglærte og tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft er nødvendig for, at virksomhederne kan følge med og kan levere på den grønne omstilling.

Regeringen fremsatte i sidste uge et finanslovsforslag, som blandt andet lover flere penge til den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det er en god idé. 

“Der er historisk set et stort frafald på erhvervsuddannelserne, og selv om der er ledige lærepladser mange steder, er der også elever i skoleoplæring. Når vi hører om behovene ude i virksomhederne, så fornemmer vi, at der er behov for, at flere elever gøres uddannelsesparate. Der er en del elever, som ikke er klar til en læreplads,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark. 

“Derfor er flere penge til FGU en god idé, for flere elever skal gøres uddannelsesparate. Vi tror på, at det vil kunne mindske frafaldet på uddannelserne og samtidig gøre flere klar til en læreplads,” fortsætter hun. 

Mange noterer sig, at erhvervsskolerne også skal have et løft. Det er AutoBranchen Danmark enig i.  

“Selvfølgelig skal forholdene på skolerne være i orden. Vi hører, at manglen på arbejdskraft i branchen også betyder, at det kan være svært at holde på lærerne eller skaffe nye lærere. Der skal være kompetente og kvalificerede lærere, og de skal være opdateret med alt det nye teknologi og nye krav, som skyller ind over branchen. Derfor bør økonomien på erhvervsskolerne styrkes,” siger Gitte Seeberg. 

Bedre samarbejde mellem skoler 

I en medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer har mange svaret, at de gerne tager lærlinge, der er lidt ældre. Statistikken siger, at 15 procent af de unge med en gymnasial uddannelse ikke er kommet i gang med en uddannelse efter fem år. Derfor bør der også målrettes initiativer, som kan vise dem værdien af en faglært uddannelse.  

“Blandt andre har Danske Gymnasier foreslået, at man forsøger med praksisrettede fag på det almene gymnasium, hvor gymnasier og erhvervsskoler samarbejder om at udvikle undervisningen. Det er fornuftigt, og man bør også styrke samarbejdet mellem erhvervsskoler og folkeskoler,” siger Gitte Seeberg.  

Allerede i folkeskolen bør man tage fat i studievejledningen, så eleverne mere konsekvent end i dag præsenteres for et bredere udsnit af uddannelser, ligesom folkeskolen skal skabe større praktisk forståelse og indsigt hos eleverne.  

“Endelig ved vi fx, at behovet for karrosseriteknikere er langt større, end skolerne kan mætte. Kun to skoler uddanner karrosseriteknikere, og det bør være lettere for elever fx på mekanikeruddannelsen at skifte til karrosseri. Hvis en skole skal afgive eleven til en anden skole, så mister skolen penge, og det kan være en hindring. Den hindring skal ryddes af vejen,” siger Gitte Seeberg. 


Kontakt: