Elbiler

Erhvervsskolerne i Aars og autobranchen vil uddanne flere kvinder

Autobranchen står overfor en stor udvikling. Og i den udvikling, som blandt andet går i retning mod mere elektronik, er der også plads til flere kvinder.

På den baggrund, og fordi Danmark i løbet af de kommende år forventes at mangle i omegnen af 60.000 faglærte, har AutoBranchen Danmark også indgået aftale med Erhvervsskolerne i Aars, der skal få flere kvinder ind på autouddannelserne.

Med aftalen har AutoBranchen Danmark nu lavet aftaler med mere end halvdelen af landets erhvervsskoler.

Erhvervsskolerne Aars vil gøre autouddannelserne attraktive for kvinder

I Vesthimmerland møder Erhvervsskolerne i Aars kvinder i de fag, som traditionelt har tiltrukket flest mænd. Her vil man nu undersøge de unge pigers trivsel på skolen såvel som i virksomheden. Det sker blandt andet i kraft af en årlig trivselsmåling. Formålet er at sikre, at autouddannelserne også er attraktive for kvinderne.

”Der er kamp om arbejdskraften og de traditionelle barrierer brydes ned samtidig med, at autobranchen er i udvikling. Derfor giver det god mening at se mere efter de unge piger i en branche som autobranchen. Så det gør vi gerne,” siger Per Stig Andersen, der er uddannelseschef hos Erhvervsskolerne i Aars.

Trivselsmålingen er udarbejdet af AutoBranchen Danmark i samarbejde med konsulenthuset Living Institute. Den bliver nu brugt af en række erhvervsskoler over hele Danmark, og den skal medvirke til at styrke indsatsen overfor kvinderne.

En mere lige kønsfordeling på autouddannelserne

Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, noterer sig, at kun 10 procent af medarbejderne i autobranchen er kvinder. Undersøgelser viser, at det giver bedre resultater med en mere ligelig kønsfordeling. Og da branchen står til at mangle faglærte, er interessen for kvinderne oplagt.

”Vi møder virkeligt dygtige kvinder i branchens virksomheder. Og vi møder yderst engagerede unge kvinder, som er i lære og kan blive gode på såvel mekanikersiden som på karrosseri og på lak. Virksomhederne i autobranchen har brug for at ruste sig til den udvikling, som er i gang i øjeblikket. Derfor giver det god mening i en tid, hvor der er kamp om arbejdskraften,” siger Gitte Seeberg og fortsætter:

”Over en bred kam skal vi vise kvinderne, at der er karrieremuligheder i autobranchen. Og når vi måler kvindernes trivsel på uddannelsen, får vi pejlemærker om, hvad der er godt og skidt på skolen såvel som i virksomheden. Det er vigtig og brugbar viden,” siger hun og slår fast, at rekruttering af kvinder er et emne, som hendes organisation arbejder seriøst med – både for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og for en bedre kønsfordeling.

Hos konsulenthuset Living Institute er de specialister i ”diversity intelligence” – altså at arbejde med diversitet inden for såvel køn som kultur. Her siger partner Jens Rotbøll, at en bedre kønsfordeling ganske enkelt er en nødvendighed.

”Man kan spørge sig selv, om man har råd til at lade være. Når man mangler lærlinge, har man så råd til at ekskludere halvdelen af potentialet?  Mænd og kvinder tænker forskelligt, og det er et faktum, at folk der tænker forskelligt kan lave bedre resultater sammen end folk, der tænker ens,” fortæller Jens Rotbøll.

Folketinget har vedtaget en målsætning om, at i 2025 skal 30 procent af en ungdomsårgang søge ind på en ungdomsuddannelse. Nu er tallet lige omkring 20 procent.