Eftermarked

EU-Kommissionen foreslår ny euronorm 7

Forslaget skal mindske luftforureningen fra biler på de europæiske veje i højere grad end nu og samtidig sikre bilernes miljøvenlighed over længere tid og under mere ekstreme temperaturer.  

Den 10. november fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til den næste euronorm – Euro 7. Normen skal mindske luftforureningen fra person- og varebiler fra 1. juli 2025 og fra busser og lastbiler fra 1. juli 2027.  

Den nye Euro 7-norm har fokus på partikler og mikroplast, der kan frigives fra bilers udstødning, bremser og dæk, fortæller AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg.  

”Den nye euronorm skal sikre bedre luftkvalitet i byerne, mindre skade på miljøet og vigtigst af alt en mindre negativ påvirkning af folkesundheden fra vejtransport. Samtidig er det en prioritet i Kommissionens forslag, at de bedre miljøegenskaber skal vare ved i hele bilens levetid, og at egenskaberne ikke forringes under ekstreme forhold fx i 45 graders varme, som dele af Europa er begyndt at opleve”, fortæller Gitte Seeberg. 

Seks nøglepunkter i forslaget 

  • Køretøjer der godkendes efter Euro 7 skal testes under flere forhold end tidligere fx ved ekstreme temperaturer og på kort hverdagsture. 
  • For personbiler vil de lavest mulige grænseværdier fremover gælde for alle drivlinjer, mens grænseværdierne for busser og lastbiler skærpes yderligere.  
  • Euro 7-normen vil blive den første emissionsstandard i verdenen til at regulere antallet af partikler fra bremser og mikroplast fra dæk. De samme krav vil også gælde for elbiler. 
  • Fremover vil person- og varebiler blive testet til 200.000 km/10 år. I dag er kravet kun 100.000 km/5 år.  Det skal sikre en længere compliance mhp. at leve op til kravene i Euro 7. 
  • Som noget nyt vil der blive stillet krav til holdbarheden af batterier til elbiler mhp. sikre mere forbrugertillid til batterierne og mindre behov for råmaterialer til at udskifte batterier.  
  • Der indføres også elektronisk overvågning af, om Euro 7-køretøjer overholder emissionstandarderne mhp. at undgå snyd bilens emissioner.  

Vedtagelse 

Der er kun tale om EU-Kommissionens forslag, der nu skal drøftes med Europa-Parlamentet og medlemsstaterne.