Elbiler

EUC Nord slutter sig til indsats overfor kvinderne

EUC Nord, der er en af landets helt ”tunge” erhvervsskoler, når det handler om autouddannelser, har sluttet sig til AutoBranchen Danmarks indsats for at hente flere kvinder ind på autouddannelser.

Det sker blandt andet for at imødekomme den mangel på faglærte, som er forudset i mange brancher om få år. Analyser peger således på, at Danmark står til at mangle 60.000 faglærte om bare fem til seks år.

EUC Nord har adresser i Hjørring og Frederikshavn og tiltrækker med sine efteruddannelser mekanikere fra hele landet. Skolen møder således også kvinder på autouddannelserne, og skolen vil nu være med til at undersøge de unge kvinders trivsel på skolen såvel i virksomheden. Det vil skolen blandt andet gøre med en årlig trivselsmåling, der skal være med til at sikre, at autouddannelserne også er attraktive for kvinder.

”Også i vores område er der kamp om arbejdskraften. Vi ved, at virksomhederne gerne vil have kvinder i ellers traditionelle mandefag. Og mekanikerfaget er i en enorm udvikling, som man sagtens kan se kvinder i. Så det giver god mening at se i retning af de unge kvinder.” Det siger Jeanette Ørtoft, der er vicedirektør med ansvar for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser på EUC Nord.

Trivselsmålingen er udarbejdet af AutoBranchen Danmark i samarbejde med konsulenthuset Living Institute. Den bliver nu brugt af en række erhvervsskoler over hele Danmark, og den skal medvirke til at styrke indsatsen overfor kvinder.

Vi skal udnytte det fulde arbejdspotentiale

Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, har hæftet sig ved, at kun 10 procent af medarbejderne i autobranchen er kvinder. Undersøgelser viser, at det giver bedre resultater med en mere ligelig kønsfordeling på arbejdspladser. Og da branchen står til at mangle faglærte, er interessen for kvinderne oplagt.

”Virksomhederne i autobranchen har brug for at ruste sig til den udvikling, som er i gang i øjeblikket. Kampen om de gode medarbejdere øges, og udviklingen går i retning af mindre olie og mere teknik. Derfor giver det god mening. Og kvinderne kan godt.” Det siger Gitte Seeberg og fortsætter:

”Et værksted ser i dag helt anderledes ud, end det gjorde for 20 år siden. Vi skal vise kvinderne, at der er karrieremuligheder i autobranchen. Og når vi måler kvindernes trivsel på uddannelsen, får vi pejlemærker for, hvad der er god og skidt på skolen såvel som i virksomheden. Det er vigtig og brugbar viden.” Gitte Seeberg påpeger endvidere, at rekruttering af kvinder er et emne, som hendes organisation arbejder seriøst med – både for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og for at skabe en bedre kønsfordeling.

Hos konsulenthuset Living Institute er de specialister i ”diversity intelligence” – altså at arbejde med diversitet inden for såvel køn som kultur. Her siger partner Jens Rotbøll, at en bedre kønsfordeling ganske enkelt er en nødvendighed:

”Man kan spørge sig selv, om man har råd til at lade være. Når man mangler lærlinge, har man så råd til at ekskludere halvdelen af potentialet? Mænd og kvinder tænker forskelligt, og det er et faktum, at folk, der tænker forskelligt, kan lave bedre resultater sammen, end folk, der tænker ens,” fortæller Jens Rotbøll.

AutoBranchen Danmark samarbejder med erhvervsskoler over hele landet med den målsætning også at gøre autobranchen attraktiv for kvinder.