Elbiler

EUC Sjælland og autobranchen sætter fokus på kvinder

Ifølge adskillige analyser vil Danmark mangle i omegnen af 60.000 faglærte om bare fem til seks år. Og mange fag mangler kvinder. Det gælder også autobranchen. Derfor har EUC Sjælland indgået aftale med AutoBranchen Danmark, der er brancheorganisation for 1200 bilforhandlere, værksteder og autolakerere.

EUC Sjælland vil have fokus på kvinder på erhvervsuddannelsen, og man vil undersøge de unge pigers trivsel såvel på skolen som i virksomheden. Det sker blandt andet i kraft af en årlig trivselsmåling. Formålet er ganske enkelt at sikre, at autouddannelserne også er attraktive for kvinderne.

”Som skole er vi interesserede i at have så mange elever som muligt, og lige som virksomhederne kan forbedre arbejdsmiljøet ved at have en bedre fordeling af mænd og kvinder, så kan vi se samme fordele på skolen. Så vi ser det som naturligt at sætte ind overfor kvinderne,” siger John Norman, direktør på EUC Sjælland i Næstved og Køge.

Trivselsmålingen er udarbejdet af AutoBranchen Danmark i samarbejde med konsulenthuset Living Institute. Den bliver nu brugt af en række erhvervsskoler over hele Danmark, og skal medvirke til at styrke indsatsen overfor kvinderne.

Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, har hæftet sig ved, at kun 10 procent af medarbejderne i autobranchen er kvinder. Undersøgelser viser, at det giver bedre resultater med en mere ligelig kønsfordeling. Og da branchen står til at mangle faglærte, er interessen for kvinderne oplagt.

”Virksomhederne i autobranchen er selvfølgelig interesserede i at ruste sig til fremtiden. For dem er det vigtigt også at se i retning af kvinderne, for ellers bliver manglen på medarbejdere endnu større,” siger Gitte Seeberg og fortsætter:

”Vi skal vise kvinderne, at der er karrieremuligheder i autobranchen, og når vi måler kvindernes trivsel på uddannelsen, får vi pejlemærker for, hvad der er godt og hvad der er skidt på skolen såvel som i virksomheden. Det er vigtig og brugbar viden,” siger hun og slår fast, at rekruttering af kvinder er et emne, som hendes organisation arbejder seriøst med – både for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og for en bedre kønsfordeling.

Hos konsulenthuset Living Institute er de specialister i ”diversity intelligence” – altså at arbejde med diversitet inden for såvel køn som kultur. Her siger partner Jens Rotbøll, at en bedre kønsfordeling ganske enkelt er en nødvendighed.

”Man kan spørge sig selv, om man har råd til at lade være. Når man mangler lærlinge, har man så råd til at ekskludere halvdelen af potentialet?  Mænd og kvinder tænker forskelligt, og det er et faktum, at folk der tænker forskelligt kan lave bedre resultater sammen end folk, der tænker ens,” fortæller Jens Rotbøll.

Folketinget har vedtaget en målsætning om, at i 2025 skal 30 procent af en ungdomsårgang søge ind på en ungdomsuddannelse. Nu er tallet lige omkring 20 procent.