Bilforhandlere

EU’s batteridirektiv trådt i kraft

Den 17. august trådte EU’s batteridirektiv i kraft og skal i den kommende tid implementeres i EU’s medlemsstater.

Den 12. juli vedtog EU det nye batteridirektiv, der har til formål at sikre det lavest mulige CO2-aftryk for batterier samt en bæredygtighed udvinding og genanvendelse af materialerne i batterierne fx Kobolt, Litium og Nikkel. Selvom direktivet er trådt i kraft, er der fastsat en implementeringsperiode frem til 18. februar 2024, hvorefter direktivet vil skulle efterleves. Perioden frem til da skal bruges på at implementere direktivet i medlemsstaternes lovgivning.  

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er glad for det nye direktiv.  

”Selvom de færreste er itvivl om, at elbilen er et vigtigt led i fremtidens person- og varebiler, så er der stadig en CO2-tung produktion af batteriet og de materialer, der benyttes hertil. Derfor er det et vigtigt skridt, at der stilles krav til batterierne og til, at vi genanvender mest muligt af de gamle batterier. Det er også et sikkerhedspolitisk spørgsmål, da Kina kontrollerer mange af de sjældne jordarter, der bruges til batterierne. Derfor er det vigtigt at genanvende mest muligt,” forklarer hun.  

For autobranchen er særligt artikel 42 og 124 i direktivet vigtige, selvom de primære forpligtigelser vil ligge hos producenterne og skrotningsvirksomhederne. Der stilles blandt andet krav om:  

  • At batterier i biler skal være mulige at fjerne og udskifte af uafhængige virksomheder.  
  • Bilproducenterne skal gøre on-board diagnosticering tilgængelig for alle interesserede producenter, reparatører eller installatører. 
  • EU-Kommissionen skal udvikle standarder for udskiftning og reparation af batteripakker i køretøjer. 
  • Der indføres et batteripas, hvor visse kommercielle oplysninger om batteriet tilbageholdes til et begrænset antal personer. Det gælder bl.a. ift. afmontering, sikkerhed og batteriets opbygning.  

Da der er tale om et direktiv, der rækker ud over autobranchen, er der i sagens natur tale om et bredt direktiv, hvor de centrale dele for autobranchen er fremhævet herover.  

AutoBranchen Danmark vil løbende informere om den danske implementering.

Kontakt

Nicolai Fiil-Søby

Politisk konsulent og direktionsassistent (Barsel)