Bilforhandlere

Få styr på reglerne om annoncering og nummerpladegebyr

Der kan vanke bødestraf, hvis ikke man har styr på reglerne for hvilke gebyrer, der skal indregnes i annoncerede priser på biler, herunder også nummerpladegebyrer.  

AutoBranchen Danmark får jævnligt henvendelser fra vores medlemmer om, hvordan det nu er med annoncering og nummerpladegebyr. Skal biler annonceres inklusive alle omkostninger, herunder nummerpladegebyret? 

De fleste mener nok, at det har de vist læst, at man skal. Men samtidig konstaterer de, at nogle af deres konkurrenter ikke gør det. Så hvad er op og ned? 

Et tydeligt svar 

“Mit svar til dem er altid det samme. Nummerpladegebyr skal som udgangspunkt oplyses i den samlede pris, der annonceres over for en forbruger. Overtrædelse af reglerne straffes med bøde,” fastslår Ida Nynne Daarbak Reislev, jurist i AutoBranchen Danmark.  

Hun forklarer, at det er den såkaldte prismærknings-bekendtgørelse, der klarlægger reglerne for annoncering og markedsføring over for en forbruger, når det drejer sig om prisoplysninger i forbindelse med salg af biler. 

Efter prismærknings-bekendtgørelsen skal annoncering over for en forbruger indeholde oplysning om den endelige pris inklusive moms og alle øvrige afgifter. 

“Hvis en bil annonceret til salg står uden nummerplader, vil den samlede pris skulle oplyses inklusive nummerpladegebyr. Det skal det, fordi der ikke er andre muligheder i den givne situation for forbrugeren for at få nummerplade på deres bil,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev.  

Omregistrering kan være undtagelsen 

Hvis man har annonceret en bil til salg, som ikke med sikkerhed skal have nye nummerplader på (fordi den allerede har nummerplader og en omregistrering til den nye ejer dermed vil være en mulighed) er det efter Forbrugerombudsmandens vurdering lovligt, at man kan indregne et omregistreringsgebyr på maksimalt 380 kr. i annonceringsprisen. 

I disse tilfælde behøver man altså ikke at annoncere salgsprisen inklusive nummerpladegebyr på 1.180 kr., men kun omregistreringsgebyret på 380 kr. i den samlede købesum.  

Bilens pris er et stærkt konkurrenceparameter 

For mange brugtbilsforhandlere er bilens annonceringspris et stærkt konkurrenceparameter og afgørende for, om kunden klikker ind på deres annonce eller konkurrentens, der har sat bilen til salg lidt billigere. 

Det er derfor fuldt forståeligt, at bilforhandlerne er meget opmærksomme på, hvilke gebyrer og afgifter, der er lovpligtige at annoncere med i den samlede pris og hvilke, der ikke er pligt til. 

Men virksomheder i Danmark og resten af EU har en høj grad af oplysningspligt og krav om gennemsigtighed i deres kommunikation over for forbrugere. Det skal være let og simpelt for en forbruger, at se hvad den samlede pris for et produkt er, og det er også formålet med reglerne bag. 

Reglerne blev ændret i 2018 

Man besluttede i 2018 med ændringen af prismærkebekendtgørelsen, at det skulle være endnu nemmere for en forbruger at gennemskue en bils fulde pris. Der blev derfor indført regler om, at bilforhandlere har pligt til at oplyse den samlede pris på bilen inklusive de obligatoriske leveringsomkostninger. 

Indtil da var det muligt at angive leveringsomkostninger separat. Ændringen blev igen lavet af hensyn til forbrugersikkerheden, så det blev nemmere at gennemskue de samlede omkostninger i forbindelse med et bilkøb, og hvilken betydning det vil have for køberens økonomi. Det blev i samme forbindelse gjort til et krav, at en brugtbilsforhandler oplyste om en bils produktionsår, hvis de kendte eller burde kende det. 

“Med ovenstående gennemgang af reglerne, håber jeg, vi slår fast, hvordan reglerne hænger sammen, så alle bilforhandlere arbejder efter de samme spilleregler. Den fair konkurrence blandt virksomheder er en central grundsten i vores retssamfund, og efter min opfattelse er det meget godt at blive mindet om dem en gang i mellem. Og så må vi ikke glemme, hvorfor reglerne om krav til prisoplysninger er reguleret i lovgivningen: For at forbrugerne trygt og gennemsigtigt kan handle uden ubehagelige overraskelser,” siger Ida Nynne Daarbak Reislev.  

Man kan som medlem af AutoBranchen Danmark altid kontakte vores jurister for gratis råd og rådgivning. Det kan ske på jura@abdk.dk eller +45 33 31 45 55. 

Kontakt

Juridisk hotline