Arbejdsgiver

Færre unge har søgt ind på en erhvervsuddannelse

Mindre end 20 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse begynder på en erhvervsuddannelse efter sommerferien. Det er langt fra målet om 30 procent i 2025 og et lille fald i forhold til for et år siden.

Mindre end 20 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse begynder på en erhvervsuddannelse efter sommerferien. Det er langt fra målet om 30 procent i 2025 og et lille fald i forhold til for et år siden. 

Erhvervsuddannelserne har stadig et problem med rekruttering. Kun lidt mere end 19 procent af de nuværende elever i 9. og 10. klasse har søgt ind på en erhvervsuddannelse efter sommerferien. Det er et problem, når målsætningen er 30 procent i 2025.  

“Det bør give politikerne røde ører, at andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse ikke er steget nævneværdigt, siden man for ni år siden satte sig ambitiøse og nødvendige mål. Vi har nu en regering, der fastslår, at det er noget, der skal prioriteres højt, og jeg håber, at de kan levere på deres ambitioner, for det er noget, Danmark i den grad har brug for,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.  

“Vi har været i kontakt med flere ledere på erhvervsskolerne, som bekræfter, at tallene ser dårlige ud. Nu oplever de også, at unge tager sabbatår lige fra folkeskolen. De oplever at mange vælger en gymnasiel uddannelse, selv om de reelt ved, at de ikke skal bruge den til noget,” siger Gitte Seeberg og fortsætter: 

“Der er også skoler, som nu arbejder målrettet med at opsøge gymnasier og fortælle om de spændende karrieremuligheder, erhvervsuddannelserne tilbyder. Det er et godt træk, og et træk, som politikerne også skal gøre mere for. Forhåbentlig er de på vej med det,” fortsætter Gitte Seeberg.  

AutoBranchen Danmark har givet politikerne en række anbefalinger, og forhåbentlig lytter de. 

  • Der skal investeres massivt i at gøre uddannelserne bedre og mere tidssvarende.  
  • Der skal investeres i at fastholde de unge på uddannelserne.  
  • FGU (Forberedende Grunduddannelse) bør opgraderes og støttes. 
  • Mere praktik i folkeskolen og en solid forbedring af studievejledning rettet mod erhvervsuddannelser. 

“Vi mener også, at der skal gøres en indsats for at sikre, at autobranchen er attraktiv at være i. Her er ansvaret også et andet end politisk, men ligger blandt andet også ved de store forsikringsselskaber. Med deres indkøbspres malker de branchen for overskud og arbejdsglæde. Hvis de vil tage deres snak om samfundsansvar alvorligt, kunne de tage fat her,” siger Gitte Seeberg. 

I samarbejde med Dansk Automobil Sports Union (DASU) og Dansk Metal arbejder AutoBranchen Danmark både med folkeskolen og med elever på Grundforløb 1 og 2 for at sikre interesse om branchen og dens uddannelser. 

Kontakt

Rune Langhoff Sørensen

Eftermarkeds- og klimakonsulent