Bilforhandlere

Forbud mod bilreklamer afvist, men udsigt til yderligere krav om CO2-udledning

Et forslag om forbud mod bilreklamer for biler med høj CO2-udledning vinder ikke opbakning i Folketinget. Til gengæld er der åbnet for yderligere krav til oplysninger om bilers årlige CO2-udledning. 

Inspireret af Frankrig, der pr. 1. marts i år har indført forbud mod bilreklamer for biler med høj CO2-udledning og samtidig stiller nye krav til oplysninger, der skal indeholdes i bilreklamer, har Enhedslisten foreslået et lignende krav herhjemme. 

Dette blev dog afvist af et flertal af Folketingets partier, da forslaget blev førstebehandlet i Folketinget i sidste uge.  

Enhedslisten foreslog at indføre forbud mod at reklamere for biler med en udledning på over 123 gram CO2 pr. kørt kilometer, hvilket partier dertil løbende ville nedsætte. Samtidig foreslog Enhedslisten, at bilreklamer fremover skal indeholde en opfordring til at prioritere at gå eller cykle på kortere ture op til otte kilometer eller benytte offentlig transport og samkørsel.  

Endelig foreslog Enhedslisten, at de eksisterende krav om oplysninger om brændstofforbrug og CO2-udledning udvides, så der fremover også kommer krav om oplysning om bilens samlede årlig udledning af CO2 ved forskellige former for kørsel. 

Udsigt til krav om oplysninger om årlig udledning

Og mens forbuddet med bilreklamer for biler med høj CO2-udledning helt blev afvist, var der imidlertid mere opbakning til udvidelse af oplysningskravene, så de fremadrettet også kommer til at indeholde oplysninger om årlig CO2-udledning.  

Her var der opbakning til at arbejde videre med eventuelle nye udvidede krav i Folketingets transportudvalg, lød det fra såvel regeringen og regeringspartiet Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale Venstre, der til sammen udgør et flertal i Folketinget.   

Transportminister Trine Bramsen (S) fastslog således, at hun ser det som en politisk opgave at informere mere om, hvilke biler, der er bedst for klimaet. 

“Regeringen synes umiddelbart, det lyder som en interessant idé,” sagde hun således om kravet om en opgørelse over bilens årlige CO2-udledning.  

Hun tilføjede dog, at et sådant krav muligvis kan få konsekvenser for erhvervslivet, som der skal holdes øje med, men fastslog, at muligheden for et sådant krav “bør undersøges nærmere”.  

Venstre fastslog, at partiet støtter øgede oplysningskrav om årlig CO2-udledning og fastslog, at bilforhandlere allerede i dag konkurrerer om at sælge miljø- og klimavenlige biler.  

Konservative og Radikale fastslog også, at de gerne vil arbejde videre med samme krav.  

Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance afviste hele forslaget, mens ingen af ordførerne fra Socialistisk Folkeparti, Frie Grønne eller Alternativet var til stede i folketingssalen under behandlingen af forslaget. 

Kontakt

Rune Langhoff Sørensen

Eftermarkeds- og klimakonsulent