Elbiler

Forhøj skrotningspræmien og gør den permanent

Man skal til at skynde sig, hvis man har en gammel skrotningsklar dieselbil fra før 2006 og gerne vil have del i den pulje penge, som den fhv. regering sidste år afsatte i sin klimaplan for at få de ældre dieselbiler væk fra vejene. Fra 1. juli lukkes der nemlig for den forhøjede skrotningspræmie frem til nytår.

Direktør i AutoBranchen Danmark, Gitte Seeberg, ser gerne, at den forhøjede skrotningspræmie bliver gjort permanent og forhøjet til måske 20.000 kr.

”De gamle dieselbiler uden katalysatorer forurener meget, og det vil derfor være godt for klimaet og miljøet i de store byer at få dem helt væk fra vejene. Den forhøjede skrotpræmie på 5.000 kr. fjerner kun en mindre del af de gamle biler, og derfor skal der flere penge på bordet, hvis de ældste dieselbiler skal helt væk”.

Med i alt 91 mio. kr. i puljen er der således kun penge til at tage 18.200 dieselbiler ud af vognparken. Det skønnes, at der kører omkring 150.000 dieselbiler med en dåbsattest ældre end 1. januar 2006.

Samlet set skønner Miljøstyrelsen dog, at der skrottes ca. 36.000 dieselbiler til og med 2020, da den gamle skrotningspræmie på 2.200 kr. stadig kører videre for nyere biler.

Den højere skrotpræmie trådte i kraft den 1. februar og indeholdt en pulje på 100 millioner kroner, der blev delt i to puljer, hvoraf de 65 millioner kroner har været øremærket til brug i 2019 efter først-til-mølle-princippet. Når man det ikke i år, bliver den resterende del på 26 millioner kroner uddelt fra 1. januar 2020. De sidste ni millioner kroner i ordningen er afsat til administration.