Bæredygtighed

Forsikringsselskaber åbne for samarbejde om ESG 

Efter indledende møde tyder det på, at der på tværs af forsikringsselskaberne kan samarbejdes om bæredygtighedsrapportering for at lette værkstedernes administrative byrde, sådan som AutoBranchen Danmark har efterspurgt.

Rapportering indenfor miljø, ledelse og sociale forhold bliver fra næste år et lovkrav for mange store virksomheder. Og mange af dem har – for at løse den lovpligtige rapportering – brug for input fra deres underleverandører.  

Det betyder, at eksempelvis banker og forsikringsselskaber vil efterspørge nye svar fra eksempelvis værksteder i skadesbranchen, sådan som vi allerede har set, at forsikringsselskabet Tryg har gjort med et omfattende spørgeskema sendt til deres samarbejdspartnere.  

AutoBranchen Danmark har længe udtrykt frygt for, at dette vil udvikle sig til en meget stor administrativ opgave for værkstederne, hvis forsikringsselskaberne hver især kræver forskellige svar indtastet i forskellige systemer. 

AutoBranchen Danmark har derfor opfordret forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension til at stille sig i spidsen for arbejdet med at udvikle fælles retningslinjer for rapporteringen, så opgaven bliver så overskuelig og let tilgængelig som mulig for skadesbranchen.  

I mandags var Forsikring & Pension derfor vært for et møde med en lang række forsikringsselskaber og repræsentanter fra branchen. Målet var at afklare, om der er grundlag for at samarbejde om netop det.  

Og efter mødet er Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark, optimistisk: 

“Jeg oplevede, at der blev lyttet til vores bekymringer, og jeg oplevede også en forståelse for, at det her ikke skal udvikle sig til en tung administrativ opgave,” siger Nicky Bobak. 

“Derudover var det endnu mere positivt, at forsikringsselskaberne over en bred kam udtrykte en vilje til at sikre, at værkstederne langt hen ad vejen skal rapportere på de samme ting til de forskellige selskaber,” siger Nicky Bobak.  

Fælles system er drømmescenariet

Det er dog for tidligt at sige, om vi får en nem og fælles løsning, påpeger han.  

“For os at se er drømmescenariet, at rapporteringen kan løses i et fælles system ejet af F&P, hvor man som værksted kun skal svare én gang på alle de forskellige spørgsmål inden for både klima, miljø, ledelse og sociale forhold. Det bør være muligt,” siger Nicky Bobak.  

Han understreger, at han har forståelse for, at de enkelte forsikringsselskaber muligvis vil bruge rapporteringskravene til at skille sig ud i en konkurrencesituation. Men han påpeger samtidig, at F&P bør kunne udvikle en løsning, der dækker lovkravene. Yderligere selskabsspecifik rapportering bør ideelt set ligge herudover og være frivillig eller bør honoreres, lyder det.   

“EU har lavet disse fælles krav for at sikre en strømlinet proces. Det er vigtigt at holde fast i, så der ikke kommer alle mulige forskellige tolkninger fra de forskellige virksomheder,” siger Nicky Bobak.  

Forsikring & Pension fastslår overfor AutoBranchen Danmark, at man også oplevede mødet positivt:  

“Vi havde et positivt møde og begge sider ønskede at finde løsninger – så kravene til forsikringsselskaberne bliver opfyldt, og opgaven bliver håndterbar for værkstederne,” lyder det fra Peder Herbo, direktør for Autotaks og IT hos Forsikring & Pension. 

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert