Elbiler

Fremskrivning: Elektriske biler udgør 9 procent af samlet bilpark i 2030

Energistyrelsens basisfremskrivning er en af de vigtigste rettesnore for, hvor autobranchen bevæger sig hen i de kommende år. En ny 2019-udgave er nu klar, og Energistyrelsen kigger igen i år på både andelen af biler på strøm ud af den danske bilpark og den grønne omstilling i sin helhed.

Frem mod 2030 stiger andelen af elbiler og hybridbiler til 9 procent af den samlede bestand – til sammenligning udgør biler på el i dag 1,9 procent ifølge tal fra bilstatistik.dk. Fremskrivning fra Energistyrelsen er baseret på, at markedsvilkårene bibeholdes som de er i dag med det nuværende afgiftssystem.

Samtidig kommer der flere biler på de danske veje frem mod 2030, så der om 11 år findes knap tre mio. biler i Danmark. 22 procent af alle bilsalg til den tid vil involvere et køretøj med en elmotor, eller hvad der svarer til 300.000 køretøjer om året. Foreløbigt er det endnu uklart, hvad den nye socialdemokratiske regering har af visioner for salget af grønne biler i Danmark. Men den nye fremskrivning fra Energistyrelsen viser ifølge Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, at der politisk skal skæres igennem med langsigtede bilafgifter.

“Den nye fremskrivning viser, at politikerne har en massiv opgave foran sig. Den tidligere regering ville have en million grønne biler på vejene i 2030, men ifølge Energistyrelsen kan vi med det nuværende tempo forvente omkring 300.000. Det understreger, at Danmarks afgiftssystem i dag ikke er gearet til en grøn omstilling”, siger Gitte Seeberg og fortsætter:

“Samtidig understreger det igen, igen, at vi skal have et nyt og mere langtidsholdbart afgiftssystem, hvis vi for alvor skal sætte skub i denne grønne omstilling af vores bilpark. Hverken autobranchen eller forbrugerne kan være tjent med de senere års slingrekurs. Og frem mod 2030 går omstillingen alt for langsom”.

Elbiler i fremgang

De nyeste bilsalgstal for august 2019 viser, at elbilerne fortsat stiger i popularitet blandt de danske bilkøbere. I årets ottende måned blev der indregistreret 340 elbiler, hvilket er næsten 98 procent flere end august 2018, hvor tallet landede på 172. I de første otte måneder af 2019 blev der solgt 3.139 elbiler mod 747 i 2018. Det svarer til en stigning på 327 procent.

“Et forhøjet bundfradrag på elbiler under 400.000 kr. er lige nu med til at holde salget af elbiler på et, historisk set, højt niveau. Men af det samlede salg i august udgør elbilerne stadig under to procent”, siger Gitte Seeberg.

 

Klimamål i en tynd tråd

I Danmark har vi politisk besluttet at være helt fossilfri i 2050. Gennem FN har verdens lande desuden forpligtet sig til, at Jordens gennemsnitstemperatur højst må sige 1,5 til 2 grader. Hele verden står over for en global transformation, hvis målet skal lykkes. Det kræver blandt andet en kæmpe omstilling af hele transportsektoren.

Hjemme på de danske veje ser fremtiden dog langt fra grøn ud ifølge Energistyrelsen. Med det nuværende tempo på omstilling vil andelen af fossile brændstoffer stadig udgøre 92 procent af det samlede energiforbrug i transportsektoren i 2030.

“De politiske visioner hænger i en tynd tråd, især med den nye regerings erklærede mål en om reduktion af Danmarks CO2-udledning på 70 procent i 2030. Fremskrivning baserer sig på en status qua i forhold til i dag, hvilket betyder, at der meget snart skal rykkes politisk. Intet er umuligt, og autobranchen er allerede i fuld gang med at udvide udvalget af grønnere biler til forbrugerne. Men uden langsigtede rammevilkår understøttes den udvikling ikke”, fortæller AutoBranchen Danmarks direktør.

*Grønne biler er en fællesbetegnelse for elbiler, hybridbiler af en hver type og brintbiler.