Persondata

Generalforsamling 2019

AutoBranchens ArbejdsgiverForenings generalforsamling holdes, traditionen tro, i forlængelse af generalforsamlingen for AutoBranchen Danmark, og vil i år foregå

onsdag den 24. april 2019 kl. 14.00

Det er vores håb, at flest mulige medlemmer vil deltage og være med til at præge den arbejdsgiverforening, som I alle er en del af.

På generalforsamlingen er der blandt andet valg til bestyrelsen, og den valgte bestyrelse vil efterfølgende konstituere sig med en formand og en næstformand. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 24. april 2019 og vær med til at sætte holdet i ABAF. Vi glæder os til at se jer på adressen Langebrogade 1, 1411 København K.

Tilmelding sker ved at udfylde det vedlagte skema – KLIK HER, som sendes på e-mail til Marietta Bak Seemholt på mbs@abaf.dk.