Bilforhandlere

Gode råd så du kan sikre, at kunden betaler tillæg eller gebyr

Man kan undgå konflikter med sine kunder, uagtet om det er erhvervskunder eller forbrugere om gebyr og tillæg, hvis man har styr på sine handelsbetingelser og oplysningspligt 

Flere bilforhandlere og værksteder har kontaktet AutoBranchen Danmark på baggrund af tvister, de har oplevet med deres kunder omhandlende forskellige gebyrer og tillæg, som er indeholdt i den samlede totale pris.  

”Flere forhandlere og værksteder har desværre oplevet, at forbrugere samt erhvervskunder ikke har villet betale gebyrer eller tillæg eller andre udgifter, som virksomheden ellers normalt opkræver,” siger Naser Al-Zakta, jurist hos AutoBranchen Danmark.  

”Men hvis man har styr på sine handelsbetingelser, står man stærkt, og det er faktisk nemt at gå til,” forsikrer Naser Al-Zakta. 

Herunder er en gennemgang af, hvordan man holder styr på handelsbetingelserne og deres indhold. 

Handelsbetingelser (gør sig gældende over for erhvervsdrivende kunder): 

Handelsbetingelser skal som udgangspunkt beskrive de generelle vilkår og betingelser, som gælder, når en virksomhed sælger produktet eller tjenesteydelsen. Bilforhandlere er typisk sælgere af produkter, mens værksteder er sælgere af tjenesteydelser.  

”Handelsbetingelserne beskytter derfor både jeres købere, men også jer selv som sælgere, og de skal derfor tilpasses jeres forretning. Handelsbetingelserne beskriver de forhold, der gælder mellem jeres kunde og den virksomhed, som I driver i forbindelse med salg af en vare (biler mm.) eller et arbejde (værkstedsydelsen), som I udfører for kunden,” forklarer Naser Al-Zakta.  

I forhold til forbrugere, gælder der dog nogle andre regler. Her vil oplyste gebyrer og andre tillæg, som opkræves af forbrugeren, ikke være tilstrækkeligt alene at have med i handelsbetingelserne. En virksomhed kan nemlig som udgangspunkt alene opkræve et gebyr hos en forbruger, hvis det fremgår af lovgivning, eller hvis det er aftalt mellem parterne.  

Er der ikke lovgivet om en bestemt slags gebyr, kan bilforhandlere og værksteder som udgangspunkt selv bestemme, om der skal opkræves et gebyr. Gebyrets størrelse samt hyppighed (ved abonnementsaftaler) kan selv fastsættes af virksomheden.  

Forbrugerne skal oplyses om mulige gebyrer, før de accepterer at indgå en aftale eller at købe en bil eller en værkstedsydelse. 

Gebyr samt tillæg kan også fremgå i handelsbetingelserne, dog skal de være særligt fremhævet.  

Handelsbetingelsernes indhold:  

Handelsbetingelser bør altid tilpasses den enkelte forretning. Ifølge de forskellige love er der dog en række forhold, der skal beskrives, og som er hensigtsmæssige at inkludere i handelsbetingelserne: 

  1. Virksomhedsoplysninger 
  2. Priser og betaling (her kan man med fordel inkludere visse gebyrer, som man tillægger den endelig pris, fx miljøgebyr eller miljøtillæg. Dette vil dog alene gør sig gældende overfor erhvervskunder, da private skal oplyses inden da) 
  3. Levering 
  4. Ansvar (her skal der differentieres mellem erhvervskunder og forbrugere).   
  5. Returnering af varer (her skal der differentieres mellem erhvervskunder og forbrugere). 
  6. Kontaktoplysninger 
  7. Ændringer (det vil være en fordel at skrive, at virksomheden kan ændre handelsbetingelser ensidigt (uden at kunderne skal være enige)).  
  8. Lov og værneting 

De nævnte oplistede punkter er vigtige at have på virksomhedens hjemmeside eller at udlevere ved handlens eller arbejdets afslutning. 

AutoBranchen Danmarks medlemmer kan som altid kontakte den juridiske rådgivning og få hjælp til udformningen samt tilpasningen af deres handelsbetingelser. Det kan ske på telefon 3331455 eller jura@abdk.dk 

Kontakt

Juridisk hotline