Bilforhandlere

Gratis tilbud om at øge trivslen på arbejdspladsen

Trivsel på arbejdspladsen er blevet et vigtigt punkt for medarbejderne. Særligt i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft og lav ledighed. I en tid, hvor en lang række sager om chikane, mobning og seksuel chikane har været fremme i medierne, er flere virksomheder også begyndt at sætte fokus på det.

Blandt andet af den grund, tilbyder AutoBranchen Danmark i samarbejde med Dansk Metal et forløb, hvor virksomhederne får redskaber til at sikre en højere trivsel på arbejdspladsen.

”Vi er rigtigt stolte over, at vi kan arbejde sammen med Dansk Metal om et så vigtigt emne. Dansk Metal er virkeligt stærke på området, og de har draget mange erfaringer med forebyggelse. Derfor har vi fået skabt et forløb, hvor virksomhederne bliver udstyret med de rigtige redskaber til at sikre, at alle forstår og respekterer hinanden og hinandens grænser på arbejdspladsen,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

”Vi har i første omgang plads til 10 virksomheder i projektet. De første pladser er booket, så jeg vil opfordre til, man kontakter os, hvis man vil være med. Det er et tilbud for alle uanset,” siger Gitte Seeberg videre.

Hun understreger, at arbejdet med trivsel vil være gratis.

Vi har fået fondsmidler fra Velliv, så selv om der kommer erfarne konsulenter ud og hjælper med forebyggelse, så koster det ikke noget,” fortsætter hun.

Virksomheden kommer til at indgå i et forløb, hvor en leder og tillidsvalgt bliver klædt bedre på til at styrke en respektfuld arbejdspladskultur. Virksomhedens medarbejdere får værktøjer til at skabe et godt kollegaskab, hvor alle føler sig respekteret og inkluderet.

”Tilbuddet kan hjælpe virksomheden til at forebygge mobning, seksuel chikane og krænkelser og sikre et højt niveau af trivsel. Det vil gøre arbejdspladsen mere attraktiv for nuværende og kommende medarbejdere,” siger Gitte Seeberg.

Virksomheden laver handlingsplan

I projektet kommer virksomheden med støtte fra Dansk Metal og AutoBranchen Danmark til at udarbejde en konkret handlingsplan for at sikre trivsel på arbejdspladsen. Det handler om at forebygge mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Projektet indeholder opkvalificering til leder og tillidsvalgt, og der bliver afholdt en dialogworkshop for medarbejderne på arbejdspladsen.

Indsatsen begynder i november 2021 og varer 11 måneder. Det er et krav, at virksomheden er medlem af AutoBranchen Danmark og har en metaltillidsvalgt (arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant).

Gennem projektet kommer I til at:

  • Deltage i opkvalificeringsseminarer med andre autovirksomheder fra hele landet – hver virksomhed deltager med en leder og en tillidsvalgt;
  • Opkvalificere medarbejdere gennem afholdelse af dialogworkshop på arbejdspladsen;
  • Udarbejde en handlingsplan med målsætninger og tiltag for forebyggelse af chikane, mobning og krænkelser.

Er du interesseret i projektet, og har du lyst til at høre mere, kan du kontakte kommunikations- og uddannelseskonsulent i AutoBranchen Danmark, Carsten Ritter på cr@abdk, telefon 31235724.