Elbiler

Grøn hverdag for alle

Kronik skrevet af: Niels Jørgen Hansen, adm. direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Gitte Seeberg, direktør, Autobranchen Danmark, & Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi

70 procent. Det er den nye destination for klimarejsen 2030. Nu møder klimadrøm så danskernes hverdag. Selvom det fortsat er uklart, hvordan politikerne vil indfri ambitionen om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030 – i forhold til 1990 – er der ingen tvivl om, at det vil ændre vores daglige rutiner og vaner.

Valgkampen var grøn. Den viste, at danskerne efterspørger grønnere energi og produkter med mindst muligt klimaaftryk. Men når hverdagen presser sig på, er danskerne så klar til at ’boarde’ klimarejsen 2030 og sparke fossile brændsler HELT ud af dagligdagen?

For hvor ord som grøn omstilling og klimakamp tidligere kunne virke abstrakte og fjerne, kommer de til at kravle over ligusterhækken, ind i parcelhuset, ned i kælderen og ud i carporten. Det vil påvirke den måde vi transportere os rundt på, og den måde vi varmer vores huse op på.

Erhvervslivet skal levere

Vores fornemmeste opgave som brancher er at imødegå forbrugernes grønne efterspørgsel og forstå, at de vælger ud fra vidt forskellige parametre, så vi kan sætte elektrificeringen op i gear. Nogle vil have en jydekrog på deres bil. Andre tænder på de nyeste teknologier. De fleste tænker på pengepungen.

Erhvervslivet skal omstille sin egen produktion – og samtidig udvikle og producere produkter, der gør det nemt for forbrugerne at blive grønne forbrugere. Det er ikke en let opgave, men en bunden en af slagsen.

Klimaet kræver, at vi får alle med: tech-entusiasten, tømreren og thyboen. Sammen kan vi gøre hinanden stærkere, og vi kan udvikle vores produkter, så de bliver pejlemærker for alle andre virksomheder indenfor hver vores industri.

Rette politiske incitamenter
Et af de områder, hvor vores forbrug kan blive mere bæredygtigt, er transporten. Mange forudsætninger er til stede. Bilproducenterne melder om flere nye modeller på vej, og batterierne har nu flere kilometer i sig end tidligere. Med tiden vil teknologien imødekomme alle bilisters behov.

Men transporten er en sektor, som er tæt reguleret, så politik betyder noget, hvis vi skal have danskerne til at vælge elbilen. Et-årige politiske aftaler omkring afgifter skal erstattes af langsigtede løsninger, som giver danskerne en tiltro til, at fremtiden er elektrisk på vejene.

Derfor opfordrer vi regeringen til at bruge finansloven til at forlænge afgiftsfritagelsen for el til biler, der ellers udløber til nytår, indføre en grøn firmabilsbeskatning og allerede nu fastholde den lave registreringsafgift på grønne biler flere år frem. Og når transportkommissionen kommer med sine anbefalinger til næste år, skal der handles hurtigt. Der skal findes en bæredygtig og langsigtet model for, hvordan vi indretter afgifterne på biler i fremtiden.

Samtidig skal politikerne lave en politisk plan for elnettet og skabe incitamenter til, at der kommer nok ladestandere, så der er gode muligheder for at få ladet bilen. For eksempel bør boligjobordningen udvides, så den også omfatter opsætning af ladestandere.

Der er heller ingen væsentlige undskyldninger for at nøle med at få olien ud af opvarmningen af vores boliger – og på sigt naturgassen. Langt de fleste oliefyrsejere vil opleve en lavere varmeregning ved at skifte til varmepumpe, men for den enkelte kan det stadig være en stor udskrivning at skulle investere i en varmepumpe. Dette er med til at bremse skrotningen af oliefyrene. 

Et smartere energiforbrug
De rette politiske incitamenter skal bakkes op af et stærkt fokus på digitalisering. It og el bliver fremtidens power couple, der giver mulighed for at fjernstyre varmen og flytte elforbruget til opladning af elbilerne, så den grønne energi udnyttes mest effektivt. 

Men vi har kun udforsket en brøkdel af de digitale muligheder på området. Den nuværende regulering og lovgivning skal sikre, at vi udvikler nye produkter og serviceløsninger, der kan give forbrugerne billigere, grønnere og smartere elforbrug.

Brugen af data og digitalisering generelt bør være et selvstændigt indsatsområde for den nye regering.

Billigt og nemt at være grøn
Der er ingen tid at spilde. Vi skal hurtigst muligt i gang med at udvikle de produkter og skabe de rammer, som får os til at bruge den grønne energi til så mange formål som muligt.

Det skal være dyrt og besværligt at forurene – og billigt og nemt at vælge de klimavenlige alternativer, så alle kommer med i den grønne omstilling.

Ellers risikerer vi, at den nuværende klimabegejstring går i sig selv, og at energiforbruget bag ligusterhækken blokerer vejen for klimarejsen 2030.