Persondata

Grundlovsdag – Hvem har fri?

I forrige nyhedsmail havde vi en artikel om 1. maj og Grundlovsdag. Da vi stadig får en del henvendelser om, hvad der gælder vedrørende Grundlovsdag, har vi valgt at genopfriske denne artikel delvis.

I udgangspunktet gælder det, der er aftalt i ansættelseskontrakten eller bestemt i personalehåndbogen. Er medarbejderen omfattet af en overenskomst, gælder som minimum følgende regler, afhængig af hvilken medarbejder og hvilken overenskomst der er tale om:

Timelønnede autolakerere, servicearbejdere, mekanikere, pladesmede og klargøringsmedarbejdere på overenskomst har alle fri Grundlovsdag. Det er en overenskomstbestemt fridag, som ikke er lønnet, men som honoreres med et træk fra SH-kontoen.

Autolakerere og servicearbejdere ansat på funktionærlignende vilkår har ifølge Vognmaleroverenskomsten fri med løn Grundlovsdag.

Det samme gælder for mekanikere, pladesmede og klargøringsmedarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår ifølge Metaloverenskomsten.

Funktionærer omfattet af HK-funktionæroverenskomsten, det vil sige virksomhedens kontor- og lagerpersonale, har også en hel fridag med løn Grundlovsdag.

For øvrige medarbejdere, der ikke er omfattet af nogen overenskomst, gælder som nævnt indledningsvist, kun hvad der enten er aftalt individuelt som et vilkår i pågældende medarbejders kontrakt, eller hvad der er bestemt i virksomhedens personalehåndbog.

Øvrige medarbejdere er eksempelvis ledende funktionærer, sælgere og kontor- og lagerpersonale på virksomheder uden tiltrædelse af en funktionæroverenskomst samt ikke-overenskomstansatte klargørings- og arbejdsmænd samt chauffører.